Gminnej Komisji Wyborczej w Górze Św. Małgorzaty z dn... 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Gminnej Komisji Wyborczej w Górze Św. Małgorzaty

z dnia 23 października 2014 r.

o zarejestrowanych kandydatach na

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów burmistrzów

i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Przewodnicząca Komisji Aneta Cybulska

 

Liczba odwiedzin : 889
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Kustosik
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Kustosik
Czas wytworzenia: 2014-10-27 15:05:26
Czas publikacji: 2014-10-27 15:05:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak