Gminnej Komisji Wyborczej w Górze Św. Małgorzaty z dni... 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Gminnej Komisji Wyborczej w Górze Św. Małgorzaty z dnia 23 października 2014 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wyborach wójtów,

burmistrzów i prezydentów miast zarzadzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Przewodnicząca Komisji Aneta Cybulska

 

Liczba odwiedzin : 872
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Kustosik
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Kustosik
Czas wytworzenia: 2014-10-27 14:53:20
Czas publikacji: 2014-10-27 14:53:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak