UCHWAŁY RADY GMINY GÓRA ŚW. MAŁGORZATY PODJĘTE NA XX SESJI RADY GMINY W DNIU 21 GRUDNIA 2016 R. 

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr 130.XX.2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Góra Św. Małgorzaty na 2017 rok.pdf

Data: 2017-04-12 11:37:59 Rozmiar: 9.79M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr 131.XX.2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2017-2025.pdf

Data: 2017-04-12 11:37:59 Rozmiar: 6.31M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr 132.XX.2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2016-2025.pdf

Data: 2017-04-12 11:37:59 Rozmiar: 4.82M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr 133.XX.2016 w sprawie dokonania zmina w budżecie Gminy na rok 2016.pdf

Data: 2017-04-12 11:37:59 Rozmiar: 6.82M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr 134.XX.2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Góra Św. Małgorzaty na rok 2017.pdf

Data: 2017-04-12 11:37:59 Rozmiar: 4.38M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr 135.XX.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Góra Św. Małgorzaty....pdf

Data: 2017-04-12 11:37:59 Rozmiar: 4.27M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr 136.XX.2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Góra Świetej Małgorzaty.pdf

Data: 2017-04-12 11:37:59 Rozmiar: 2.25M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr 137.XX.2016 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty na 2017 rok.pdf

Data: 2017-04-12 11:37:59 Rozmiar: 1M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr 138.XX.2016 w sprawie okreslenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach....pdf

Data: 2017-04-12 11:37:59 Rozmiar: 369.69k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 269
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Osoba wprowadzająca informację : Michał Czekalski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Czekalski
Czas wytworzenia: 2017-04-12 11:37:59
Czas publikacji: 2017-04-12 11:37:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak