SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GÓRA ŚW. MAŁGORZATY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZA ROK 2017 

 

 

 

Załączniki

Treść sprawozdania.pdf

Data: 2018-05-30 13:00:42 Rozmiar: 1.21M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 24
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Kustosik
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Kustosik
Czas wytworzenia: 2018-05-30 13:00:42
Czas publikacji: 2018-05-30 13:00:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak