Wersja archiwalna

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Góra św. Małgorzaty - sprawa nr : GL.271.7.2018 

 

Sprawa numer : GL. 271.7.2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2018 ROKU

na zadanie pn. : " Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Góra św. Małgorzaty "

W Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie numer 622669-N-2018 z dnia 27 września 2018r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Informacja Zamawiającego zgodna z treścią art. 86 ust. 5 Pzp.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 24.10.2018 ROKU

 

Załączniki

SIWZ.pdf

Data: 2018-09-27 11:05:00 Rozmiar: 439.67k Format: .pdf Pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.pdf

Data: 2018-09-27 11:05:00 Rozmiar: 196.75k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ-oświadczenie z art. 25a ust. 1 Pzp wraz z innymi oświadczeniami.pdf

Data: 2018-09-27 11:05:00 Rozmiar: 522.6k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej.pdf

Data: 2018-09-27 11:05:00 Rozmiar: 116.04k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.pdf

Data: 2018-09-27 11:05:00 Rozmiar: 191.11k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ -WYKAZ USŁUG.pdf

Data: 2018-09-27 11:05:00 Rozmiar: 124.42k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ - WYKAZ NARZĘDZI.pdf

Data: 2018-09-27 11:05:00 Rozmiar: 89.83k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ - WYKAZ OSÓB.pdf

Data: 2018-09-27 11:05:00 Rozmiar: 90.6k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 8 do SIWZ.RODO.pdf

Data: 2018-09-27 11:05:00 Rozmiar: 303.14k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 60
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Czarnecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Czarnecka
Czas wytworzenia: 2018-09-27 11:05:00
Czas publikacji: 2018-10-24 11:26:42
Data przeniesienia do archiwum: 2018-11-07