Wersja archiwalna

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - etap Marynki i etap Nowy Gaj wraz z budową sieci wodociągowej w m. Góra Świętej Małgorzaty - sprawa nr : GL.271.8.2018 

 

GL. 271.8.2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

 

na zadanie pn. : "Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - etap Marynki i etap Nowy Gaj wraz z budową sieci wodociągowej w m. Góra Świętej Małgorzaty."

 

W Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie numer 642427-N-2018 z dnia 30.10.2018r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO z dnia 14.11.2018r., zgodna z treścią art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 26.11.2018r.

 

Załączniki

SIWZ.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 946.33k Format: .pdf Pobierz

Marynki 1 - dokumentacja projektowa - Wojewoda - etap Marynki

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 536.6k Format: .pdf Pobierz

Marynki 2.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 1.68M Format: .pdf Pobierz

Marynki 3.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 1.39M Format: .pdf Pobierz

Marynki 4.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 1.51M Format: .pdf Pobierz

Marynki 5.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 609.97k Format: .pdf Pobierz

Marynki 6 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 przyłącza.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 1.46M Format: .pdf Pobierz

Marynki 26 [odc.Tc5-Tc25] przyłącza.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 236.29k Format: .pdf Pobierz

Marynki 27 [odc.Tc25-Tc51] przyłącza.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 225.76k Format: .pdf Pobierz

Marynki 28 [odc.Tc51-Tc76] przyłącza.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 228.86k Format: .pdf Pobierz

Marynki 29 [odc.Tc76-Tc97] przyłącza.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 227.41k Format: .pdf Pobierz

Marynki 30 Zabezpieczenie.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 421.74k Format: .pdf Pobierz

Schemat układu rysunków Tum Marynki.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 516.37k Format: .pdf Pobierz

opis PB wojewoda tum marynki.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 141.63k Format: .pdf Pobierz

Załączniki formalne Tum Marynki (3).pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 5.47M Format: .pdf Pobierz

Nowy Gaj 1 - dokumentacja projektowa - Wojewoda - etap Nowy Gaj

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 1.18M Format: .pdf Pobierz

Nowy Gaj 2.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 893.05k Format: .pdf Pobierz

Nowy Gaj 3 zabezpieczenie.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 434.87k Format: .pdf Pobierz

Schemat układu rysunków Nowy Gaj.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 355.07k Format: .pdf Pobierz

opis PB Wojewoda Nowy Gaj.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 140.02k Format: .pdf Pobierz

Załączniki formalne Nowy Gaj.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 5.25M Format: .pdf Pobierz

Marynki 1 (mapa) - Dokumentacja projektowa - etap Marynki

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 788.98k Format: .pdf Pobierz

Marynki 2 [mapa] kolor.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 667.89k Format: .pdf Pobierz

Marynki 3 [mapa] kolor.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 1.09M Format: .pdf Pobierz

Marynki 4 [mapa] kolor.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 1005.75k Format: .pdf Pobierz

Marynki 5 [mapa] kolor.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 1.03M Format: .pdf Pobierz

Marynki 6 [mapa] kolor.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 679.81k Format: .pdf Pobierz

Marynki 7 [mapa] kolor.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 891.06k Format: .pdf Pobierz

Marynki 8 [przepom.].pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 240.67k Format: .pdf Pobierz

Marynki Rysunek zabezpieczeń.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 575.79k Format: .pdf Pobierz

Scheamat układu rysunków Tum Marynki.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 140.81k Format: .pdf Pobierz

Strona tytułowa, opis, oświadczenie Tum Marynki.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 4M Format: .pdf Pobierz

Załączniki formalne Tum Marynki.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 4.1M Format: .pdf Pobierz

Gaj Nowy 1 (mapa) - Dokumentacja projektowa - etap Nowy Gaj

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 791.12k Format: .pdf Pobierz

Gaj Nowy 2 [mapa] kolor.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 801.39k Format: .pdf Pobierz

Gaj Nowy 3 [mapa] kolor.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 670.31k Format: .pdf Pobierz

Gaj Nowy 4 [mapa] kolor.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 999.13k Format: .pdf Pobierz

Gaj Nowy 5 [mapa] kolor.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 651.41k Format: .pdf Pobierz

Gaj Nowy 6 [przepom. z 1 pompą].pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 239.49k Format: .pdf Pobierz

Gaj Nowy 7 [przepom. z 2 pompami].pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 241.72k Format: .pdf Pobierz

Gaj Nowy Rysunek zabezpieczeń.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 575.67k Format: .pdf Pobierz

Schemat układu rysunków Bryski Nowy Gaj.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 179.53k Format: .pdf Pobierz

Strona tytułowa, opis, oświadczenie Bryski Nowy Gaj.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 5.19M Format: .pdf Pobierz

Załączniki formalne Bryski Nowy Gaj.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 6.86M Format: .pdf Pobierz

TS 00.00 marynki - Wymag. ogólne - STWiOR - etap Marynki

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 240.68k Format: .pdf Pobierz

TS 01.00 marynki - Roboty ziemne.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 176.45k Format: .pdf Pobierz

TS 02.00 marynki - Roboty drogowe.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 225.74k Format: .pdf Pobierz

TS 03.00 marynki - Kanalizacja sanitarna.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 267.79k Format: .pdf Pobierz

TS 04.00 - Roboty elektr. - pompownie przydomowe marynki.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 166.01k Format: .pdf Pobierz

TS 00.00 n gaj - wymag. ogólne - STWiOR - etap Nowy Gaj

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 241.1k Format: .pdf Pobierz

TS 01.00 n gaj - Roboty ziemne.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 176.45k Format: .pdf Pobierz

TS 02.00 n gaj - Roboty drogowe.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 225.83k Format: .pdf Pobierz

TS 03.00 n gaj - Kanalizacja sanitarna.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 268.11k Format: .pdf Pobierz

TS 04.00 N gaj - Roboty elektr. - pompownie przydomowe.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 164.26k Format: .pdf Pobierz

etap Nowy Gaj - branża sanitarna - przedmiar - k.k..pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 272.13k Format: .pdf Pobierz

etap Nowy Gaj - branża sanitarna - przedmiar - k.nk.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 177.14k Format: .pdf Pobierz

etap Nowy Gaj - elektryka-przedmiar.k.k.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 1.66M Format: .pdf Pobierz

etap Nowy Gaj-elektryka-przedmiar.k.nk.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 276.65k Format: .pdf Pobierz

Przedmiar -elektryka-etap Marynki-kwalifikowalne.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 325.54k Format: .pdf Pobierz

Przedmiar-elektryka - etap Marynki.niekwalifikowalne.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 324.36k Format: .pdf Pobierz

Przedmiar-Sanitarna - etap Marynki-kwalifikowalne.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 823.57k Format: .pdf Pobierz

Przedmiar-Sanitarna-etap Marynki.niekwalifikowalne.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 598.8k Format: .pdf Pobierz

WODOCIĄG - Projekt budowlany -Opis i STWiOR wraz z uzgodnieniami.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 3.99M Format: .pdf Pobierz

1 rys 1 PZT.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 764.7k Format: .pdf Pobierz

2 Rys 2 profil podłużny.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 403.15k Format: .pdf Pobierz

3 Rys 3 schemat montażowy.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 216.59k Format: .pdf Pobierz

4 Rys 4 PZT przyłącze do dz 4_12).pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 541.88k Format: .pdf Pobierz

5 Rys 5 profil podłużny - przyłącze.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 178.52k Format: .pdf Pobierz

Przedmiar - wodociąg VIII.2018.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 229.09k Format: .pdf Pobierz

Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 976.86k Format: .pdf Pobierz

Zal. Nr 3 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 541.75k Format: .pdf Pobierz

Zal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 486.76k Format: .pdf Pobierz

Zal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 479.79k Format: .pdf Pobierz

Zal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji ze wykonawca nie nalezy-nalezy do grupy kapitalowej.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 485.28k Format: .pdf Pobierz

Zal. Nr 7 do SIWZ - Wzor wykazu robot budowlanych.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 484.92k Format: .pdf Pobierz

Zal. Nr 8 do SIWZ - Wzor wykazu osob.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 586.51k Format: .pdf Pobierz

wykaz działek - koszty kwalifikowane.docx

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 15.61k Format: .docx Pobierz

wykaz działek - koszty niekwalifikowane.docx

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 14.98k Format: .docx Pobierz

Opinia geotechniczna badan podloza-etap Marynki.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 8.67M Format: .pdf Pobierz

Opinia geotechniczna badan podloza-etap Nowy Gaj.pdf

Data: 2018-10-30 10:47:44 Rozmiar: 6.49M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 328
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Czarnecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Czarnecka
Czas wytworzenia: 2018-10-30 10:47:43
Czas publikacji: 2018-11-26 12:22:47
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-11