Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Góra Św. Małgorzaty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 

 

 

 

Załączniki

Ogłoszenie o konsultacjach.pdf

Data: 2018-10-30 13:39:41 Rozmiar: 502.68k Format: .pdf Pobierz

Program współpracy Gminy Góra Św. Małgorzaty z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.pdf

Data: 2018-10-30 13:39:41 Rozmiar: 262.5k Format: .pdf Pobierz

F O R M U L A R Z K O N S U L T A C J I 2017r.pdf

Data: 2018-10-30 13:39:41 Rozmiar: 188.54k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 18
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Kustosik
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Frątczak
Czas wytworzenia: 2018-10-30 13:39:41
Czas publikacji: 2018-10-30 13:39:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak