Wersja archiwalna

Wykonanie usługi w zakresie obsługi, eksploatacji, konserwacji i bieżącego utrzymania sieci kanalizacji sanitarnej oraz ASUW w Zagaju wraz z siecią wodociągową na terenie Gminy Góra św. Małgorzaty - sprawa Nr GL.271.9.2018 

 

Sprawa Nr GL.271.9.2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Z DNIA 30 LISTOPADA 2018 ROKU

na zadanie pn. : "Wykonanie usługi w zakresie obsługi, eksploatacji, konserwacji i bieżącego utrzymania sieci kanalizacji sanitranej oraz ASUW w Zagaju wraz z siecią wodociągową na terenie Gminy Góra św. Małgorzaty."

W Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie numer 655651-N-2018 z dnia 30 listopada 2018r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Informacja Zamawiającego z dnia 10.12.2018r. zgodna z treścią art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 20 grudnia 2018 roku

 

Załączniki

SIWZ.pdf

Data: 2018-11-30 11:54:24 Rozmiar: 650.35k Format: .pdf Pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.pdf

Data: 2018-11-30 11:54:24 Rozmiar: 105.87k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ-oświadczenie z art. 25a ust. 1 Pzp wraz z innymi oświadczeniami.pdf

Data: 2018-11-30 11:54:24 Rozmiar: 540.21k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej.pdf

Data: 2018-11-30 11:54:24 Rozmiar: 116.6k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.pdf

Data: 2018-11-30 11:54:24 Rozmiar: 266.83k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ -WYKAZ USŁUG.pdf

Data: 2018-11-30 11:54:24 Rozmiar: 124.83k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ - WYKAZ NARZĘDZI.pdf

Data: 2018-11-30 11:54:24 Rozmiar: 89.02k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ - WYKAZ OSÓB.pdf

Data: 2018-11-30 11:54:24 Rozmiar: 97.67k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 38
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Czarnecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Czarnecka
Czas wytworzenia: 2018-11-30 11:48:35
Czas publikacji: 2018-12-20 10:42:06
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-11