Ogłoszenie Wójta Gminy Góra św. Małgorzaty w sprawie otwartego konkursu ofert 

 
 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GÓRA ŚW. MAŁGORZATY

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2019 roku.

 

OGŁOSZENIE

 
Liczba odwiedzin : 18
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Czarnecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Czarnecka
Czas wytworzenia: 2019-02-05 12:51:51
Czas publikacji: 2019-02-05 12:51:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak