Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykonanie usługi w zakresie obsługi, eksploatacji, konserwacji i bieżącego utrzymania sieci kanalizacji sanitarnej oraz ASUW w Zagaju wraz z siecią wodociągową na terenie Gminy Góra św. Małgorzaty - sprawa Nr GL.271.9.2018

Sprawa Nr GL.271.9.2018

2018-12-20 10:42:06
Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - etap Marynki i etap Nowy Gaj wraz z budową sieci wodociągowej w m. Góra Świętej Małgorzaty - sprawa nr : GL.271.8.2018

GL. 271.8.2018

2018-11-26 12:22:47
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Góra św. Małgorzaty - sprawa nr : GL.271.7.2018

Sprawa numer : GL. 271.7.2018

2018-10-24 11:26:42
Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 1.296.000,00 zł. - sprawa nr : GL.271.6.2018

Sprawa numer : GL. 271.6.2018

2018-09-11 12:22:51
Zakup biletów miesięcznych dla dzieci dowożonych i odwożonych do placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Góra św. Małgorzaty na okres od 3 września 2018r. do 30 czerwca 2019r.

SAPO.26.1.2018

2018-08-22 09:49:38
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Góra św. Małgorzaty - etap III (112 sztuk) - sprawa nr : GL.271.5.2018

Sprawa numer : GL. 271.5.2018

2018-07-23 11:36:44
Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - etap Marynki i etap Nowy Gaj wraz z budową sieci wodociągowej w m. Góra Świętej Małgorzaty - sprawa nr : GL.271.4.2018

GL.271.4.2018

2018-06-21 11:42:01
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 2018

2018-05-14 10:57:27
Przebudowa drogi gminnej Nr 104061E (stary Nr 311513) relacji Marynki - Tum Gmina Góra św. Małgorzaty - sprawa nr GL. 271.3.2018

Sprawa numer : GL. 271.3.2018

2018-04-04 11:21:07
Przebudowa drogi gminnej Nr 311515 relacji Gaj Stary - Gaj Nowy Gmina Góra św. Małgorzaty - sprawa nr GL. 271.2.2018

Sprawa numer : GL. 271.2.2018

2018-03-28 11:17:03