Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 30 grudnia 20... 

 

 

 

Uchwała Nr 16/IV/2014

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 30 grudnia 2014 roku

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Góra Św. Małgorzaty na rok 2015.

 

 

Uchwała Nr 15/IV/2014

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 30 grudnia 2011 roku

 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra Św. Małgorzaty

na lata 2015-2025.

 


Liczba odwiedzin : 431
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Kustosik
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Kustosik
Czas wytworzenia: 2015-01-08 14:46:38
Czas publikacji: 2015-01-08 14:46:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak