Jednostki administracji pomocniczej 

 

 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym  ( art 26 ) gmina  może tworzyć jednostki  pomocnicze : sołectwa  oraz dzielnice, osiedla  i inne. Jednostką pomocnicza  może być  również położone  na terenie gminy miasto. Jednostkę  pomocniczą tworzy rada gminy , w drodze uchwały,  po przeprowadzeniu  konsultacji z mieszkańcami  lub z ich inicjatywy . Zasady  tworzenia , łączenia , podziału  oraz znoszenia  jednostki pomocniczej określa statut gminy.

Wykaz sołectw

 


Liczba odwiedzin : 2194
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Osoba wprowadzająca informację : Agata Dudkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Agata Dudkiewicz
Czas wytworzenia: 2003-05-16 03:11:48
Czas publikacji: 2003-05-16 03:11:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak