Sprawy nauczycielskie 

 

 

Jednocześnie z reformą ustrojowo-programową niezbędne jest zróżnicowane podniesienie płac wszystkich nauczycieli.

Struktura awansu zawodowego, i zarobków, musi być jasna, zrozumiała i jednoznaczna.

Powinna ona być tak skonstruowana, aby w istotny sposób premiowała jakość pracy, podnoszenie kwalifikacji i wzbogacanie warsztatu zawodowego oraz, aby każdy nauczyciel widział wymierne korzyści płynące z podnoszenia swych umiejętności zawodowych.

Kwalifikacje zawodowe zdobyte przez nauczyciela przed wprowadzeniem nowej struktury awansu muszą znaleźć swe odbicie w nowym systemie awansu zawodowego.

W okresie przejściowym, związanym z wprowadzaniem nowej pragmatyki służbowej, konieczne jest stworzenie szybkich ścieżek awansu dla nauczycieli z bogatym dorobkiem zawodowym.

Struktura awansu powinna być zbliżona dla wszystkich grup zawodowych objętych Kartą Nauczyciela.

Wysokość wynagrodzenia nauczyciela powinna być wypadkową:

poziomu wykształcenia
stażu pracy
poziomu jakości pracy
pełnionych funkcji i zakresu ponoszonej odpowiedzialności
Po ogłoszeniu założeń koncepcji reformy oświaty w styczniu 1998 roku rozpoczęła się, zgodnie z oczekiwaniami, publiczna debata na temat przedłożonych propozycji. Wiele ze zgłaszanych uwag i opinii dotyczyło właśnie zagadnień związanych z warunkami i pragmatyką awansu zawodowego nauczyciela. Dyskusja ta trwa dalej, ale już w tej chwili wniosła ona istotny wkład w prowadzone prace.

 


Liczba odwiedzin : 4284
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Osoba wprowadzająca informację : Agata Dudkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Agata Dudkiewicz
Czas wytworzenia: 2003-06-23 11:48:37
Czas publikacji: 2003-06-23 11:48:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak