Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na " Budowie dwóch obiektów do chowu brojlera kurzego wraz z infrastruktura towarzyszącą na działce ewidencyjnej 88/1 obręb Gaj Nowy w m. Nowy Gaj gm. Góra Św. Małgorzaty pow.łęczycki woj. łódzkie

Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na "Budowie dwóch obiektów do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce ewidencyjnej 88/1 obręb Gaj Nowy m. Nowy Gaj  gm. Góra Św.Małgorzaty pow. łęczycki woj.łódzkie

2018-04-05 11:42:04
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowe...

2010-06-09 09:14:07