Bezpieczeństwo 

 
 

Na terenie Gminy Góra Św. Małgorzaty podstawową rolę  w działaniach reagowania  kryzysowego spełnia Wójt Gminy.

Gmina realizuje  podstawowe zadania związane z  ochroną ludności  skupiając swój wysiłek  głównie na :  ostrzeganiu , alarmowaniu i informowaniu ludności  o zagrożeniach, prowadzeniu ewakuacji nieniu ewakuowanym pomocy medycznej i socjalnej głównie w zakresie  zakwaterowania  i wyżywienia .

Gmina korzysta ze wsparcia jednostek  specjalistycznych oraz pomocy innych gmin w realizacji zadań  związanych z ochroną ludności  w przypadku kiedy  gmina nie posiada wystarczających sił  i środków do opanowania  sytuacji kryzysowej.

   

Liczba odwiedzin : 4560
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Osoba wprowadzająca informację : Agata Dudkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Agata Dudkiewicz
Czas wytworzenia: 2003-06-27 10:53:35
Czas publikacji: 2003-06-27 10:53:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak