Uchwała Nr 134 / XXXII / 2010 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty... 

 

 

 

Uchwała Nr 134 / XXXII / 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 27 stycznia 2010 roku

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Góra Św. Małgorzaty na rok 2010

 

- TREŚĆ UCHWAŁY

- Załącznik Nr 1

- Załącznik Nr 2

- Załącznik Nr 3

- Załącznik Nr 4

- Załącznik Nr 5

- Załącznik Nr 6

- Załącznik Nr 7

- Załącznik Nr 8

- Załącznik Nr 9

- Załącznik Nr 10

- Załącznik Nr 11

- Załącznik Nr 12

- UZASADNIENIE

- INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GÓRA ŚW. MAŁGORZATY NA ROK 2010

 

 

 


Liczba odwiedzin : 806
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Kustosik
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Kustosik
Czas wytworzenia: 2012-02-16 09:49:02
Czas publikacji: 2012-02-16 09:49:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak