Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 184/XXIX/2017 Rady Gminy Góra Świętej Małgorzaty z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Góra Świętej Małgorzaty na rok 2018

2018-02-22 12:12:24
Uchwała Nr 185/XXIX/2017 Rady Gminy Góra Świętej Małgorzaty z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanoswej Gminy Góra Świętej Małgorzaty na lata 2018-2026

2018-02-22 12:11:28
Uchwała Nr V/251/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty w 2018 roku.

2018-02-01 13:26:40