Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego

2018-10-30 13:50:38
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI I Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2018R. O WYNIKACH WYBORÓW WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PRAZYDENTÓW MIAST NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO.

2018-10-30 13:49:32
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 18 października 2018r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 6 w gminie Góra Świętej Małgorzaty.

2018-10-19 13:00:39
INFORMACJA O DYŻURACH GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

2018-10-19 12:58:26
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 15 października 2018r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 5 w gminie Góra Świętej Małgorzaty.

2018-10-18 09:15:16
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Górze Świętej Małgorzaty z dnia 1 października 2018r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Górz Świętej Małgorzaty zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

2018-10-03 11:30:20
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej - skład komisji

2018-10-03 11:29:24
Uchwała Nr 10 GKW w Górze Świętej Małgorzaty z dnia 1 października 2018r. w sprawie numerów list zarejestrowanych kandydatów na radnych do Rady Gminy Góra Świętej Małgorzaty w wyborach zarządzonych na dzień 21 paździrnika 2018 roku.

2018-10-03 11:16:28
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 27 września 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Góra Świętej Małgorzaty.

2018-10-03 11:13:13
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Górze Świętej Małgorzaty z dnia 1 paździrnika 2018r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Góra Świętej Małgorzaty bez głosowania.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Górze Świętej Małgorzaty z dnia 1 paździrnika 2018r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Góra Świętej Małgorzaty bez głosowania w okręgu wyborczym:

* nr 3

* nr 4

* nr 6

* nr 7

* nr 9

* nr 10

* nr 11

2018-10-02 10:56:53