Uchwała Nr 185/XXX/2013 (10964 KB)   Rady Gminy Góra Św. Małgorza... 

 

 

 

Uchwała Nr 185/XXX/2013 (10964 KB)

 

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

 

z dnia 20 grudnia 2013 roku

 

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2011-2021.

 

 

 

Uchwała Nr 186/XXX/2013 (14592 KB)

 

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

 

z dnia 20 grudnia 2013 roku

 

w sprawie uchwalenia budzetu gminy Góra Św. Małgorzaty na rok 2014.

 

 

 

 

Uchwała nr V/327/2013

 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 grudnia 2013 w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Góra Św. Małgorzaty.

 

Uchwała nr V/328/2013

 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 grudnia 2013 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty na 2014 rok.

 

Uchwała nr V/329/2013

 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie opinii dotyczacej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Góra Św. Małgorzaty w 2014 roku.

 


Liczba odwiedzin : 551
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Kustosik
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Kustosik
Czas wytworzenia: 2013-12-31 12:34:59
Czas publikacji: 2013-12-31 12:34:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak