Uchwała Nr 21/V/2007Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 23.02.2007 r... 

 

 

Uchwała Nr 21/V/2007

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 23.02.2007 r

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2007rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

**********************

***********

Uchwała Nr 22/V/2007

Rady Gminy  Góra Św. Małgorzaty z dnia 23.02.2007 roku

w sprawie : uchwalenia regulaminu wynagradzania  nauczycieli zatrudnionych w  placówkach oświatowych , dla których organem prowadzącym jest  Gmina Góra Św. Małgorzaty

Uchwała Nr 22/V/2007

Osoba odpowiedzialna za treśc informacji : Pan Stanisław Wiciński

********************

*************

Uchwała Nr 23/V/2007

Rady Gminy  Góra Św. Małgorzaty z dnia 23.02.2007 roku

w sprawie : ustalenia opłaty za korzystanie  z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  oraz  przypadków udostępniania obiektów nieodpłatnie

Uchwała Nr 23/V/2007

Osoba odpowiedzialna za treśc informacji : Pan Stanisław Wiciński

********************

*************

Uchwała Nr 24/V/2007

Rady Gminy  Góra Św. Małgorzaty z dnia 23.02.2007 roku

w sprawie : wyboru delegatów do Stowarzyszenia  Powiatów i Gmin  Ziemi Łęczyckiej

Osoba odpowiedzialna za treśc informacji : Pani Agata Dudkiewicz 

********************

*************

Uchwała Nr 25/V/2007

Rady Gminy  Góra Św. Małgorzaty z dnia 23.02.2007 roku

w sprawie :

wyboru delegata do Zwiazku Gmin Regionu Łódzkiego

Uchwała Nr 25/V/2007

Osoba odpowiedzialna za treśc informacji : Pani Agata Dudkiewicz

********************

*************

Uchwała Nr 26/VI/2007

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 28.03.2007 r

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2007rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

**********************

***********

 

Uchwała Nr 26/VI/2007

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 28.03.2007 r

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr 33/IV/2003  Rady Gminy  z dnia 7.03.2003 roku  w sprawie  określenia inkasentów  i wysokości  wynagrodzenia za inkaso  podatku rolnego , podatku  od nieruchomości , podatku lesnego  od osób fizycznych i podatku od posiadania psów

Uchwała Nr 27/VI/2007

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Barbara  Czarnecka

**********************

***********

Uchwała Nr 27/VI/2007

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 28.03.2007 r

w sprawie powiadomienia  Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy  o obowiązku  złożenia oświadczenia lustracyjnego

Uchwała Nr 28/VI/2007

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Agata Dudkiewicz

**********************

***********

 

Uchwała Nr 29/VII/2007

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 27.04.2007 r

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2007rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

**********************

***********

 

Uchwała Nr 30/VII/2007

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 27.04.2007 r

w sprawie udzielenia  absolutorium Wójtowi Gminy Góra Św. Małgorzaty za 2006 rok

Uchwała Nr 30/VII/07

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Agata Dudkiewicz

**********************

***********

 


Liczba odwiedzin : 1309
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Osoba wprowadzająca informację : Agata Dudkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Agata Dudkiewicz
Czas wytworzenia: 2007-04-10 09:51:39
Czas publikacji: 2007-04-10 09:51:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak