Uchwała Nr 57 /XIV/ 2008 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 01 lu... 

 

 

Uchwała Nr 57 /XIV/ 2008

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 01 lutego 2008 roku

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2008

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Teresa Kaźmierczak

***************************

Uchwała Nr 58 /XIV/ 2008

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 01 lutego 2008 roku

w sprawie: uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych,dla których organem prowadzącym jest Gmina Góra Św. Małgorzaty na rok 2008

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Teresa Kaźmierczak

***************************

Uchwała Nr 59 /XIV/ 2008

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 01 lutego 2008 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr 84 / XIV / 2004 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 12 marca 2004, roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy oraz ustalenia wartości jednego punktu poszczególnych kategorii zaszeregowania

Uchwała Nr 59/XIV/2008

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pełnomocnik ds. oświaty Pan Stanisław Wiciński

***************************

Uchwała Nr 60 /XIV/ 2008

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 01 lutego 2008 roku

w sprawie: Przyjecia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2007-2013

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pan Michał Czekalski

***************************

Uchwała Nr 61 /XIV/ 2008

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 01 lutego 2008 roku

w sprawie: przyjęcie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Góra Św. Małgorzaty

Uchwała Nr 61/XIV/2008

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

***************************

Uchwała Nr 62 /XIV/ 2008

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 01 lutego 2008 roku

w sprawie: przyjęcia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzienie w Gminie Góra Św. Małgorzaty, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Góra Św. Małgorzaty

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

***************************

Uchwała Nr 63 /XV/ 2008

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 14 marca 2008 roku

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2008

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Teresa Kaźmierczak

***************************

Uchwała Nr 64 /XV/ 2008

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 14 marca 2008 roku

w sprawie: dokonania zmiany w Uchwale Nr 33 / IV / 2003 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 7 marca 2003 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego , podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych i podatku od posiadania psów

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Aneta Cybulska

***************************

Uchwała Nr 65 /XV/ 2008

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 14 marca 2008 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Programu Gosopdarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2008-2012

Uchwała Nr 65

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Barbara Czarnecka

***************************

Uchwała Nr 66 /XV/ 2008

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 14 marca 2008 roku

w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie gminy Góra Św. Małgorzaty

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Renata Gorąca

***************************

Uchwała Nr 67 /XV/ 2008

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 14 marca 2008 roku

w sprawie: sytuacji na tynku żywca wieprzowego

Uchwała Nr 67/XV/2008

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Dorota Browarska

***************************

Uchwała Nr 68 /XVI/ 2008

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 28 kwietnia 2008 roku

w sprawie: udzielenie absolutorum Wójtowi Gminy Góra Św. Małgorzaty za rok 2007

Uchwała Nr 68/XVI/2008

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Dorota Browarska

***************************

Uchwała Nr 69 /XVI/ 2008

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 28 kwietnia 2008 roku

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2008 roku Powiatowi Łęczyckiemu na dofinansowanie zakupu samochodu spacjalnego z podnośnikiem hydraulicznym SH 25 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy

Uchwała Nr 69/XVI/2008

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Magdalena Frątczak

***************************

Uchwała Nr 70 /XVI/ 2008

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 28 kwietnia 2008 roku

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2008 roku Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji ,,OP" dla Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy

Uchwała Nr 70/XVI/2008

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Magdalena Frątczak

***************************

Uchwała Nr 71 /XVI/ 2008

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 28 kwietnia 2008 roku

w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łęczyckiemu w 2008 r.

Uchwała Nr 71/XVI/2008

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pan Włodzimierz Zieliński

***************************

Uchwała Nr 72 /XVI/ 2008

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 28 kwietnia 2008 roku

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2008

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Teresa Kaźmierczak

***************************

Uchwała Nr 73 /XVI/ 2008

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 28 kwietnia 2008 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Marynki w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Uchwała Nr 73/XVI/2008

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Barbara Czarnecka

***************************

Uchwała Nr  74 / XVII / 2008

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 06 czerwca 2008 roku

w sprawie : udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łęczyckiemu w 2008r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pan Włodzimierz Zieliński

***************************

Uchwała Nr  75 / XVII / 2008

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 06 czerwca 2008 roku

w sprawie : dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2008.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Teresa Kaźmierczak

***************************

Uchwała Nr  76 / XVIII / 2008

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 24 września 2008 roku

w sprawie : dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2008

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Teresa Kaźmierczak

***************************

Uchwała Nr  77 / XVIII / 2008

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 24 września 2008 roku

w sprawie : dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2008

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Teresa Kaźmierczak

***************************

Uchwała Nr  78 / XVIII / 2008

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 24 września 2008 roku

w sprawie : udzielenia pomocy finansowej w 2008 roku Powiatowi Łęczyckiemu na dofinansowanie zakupu wyposazenia samochodu specjalnego z podnośnikiem hydraulicznym SHD 25 tj. : skokochron, zestaw ewakuacyjno - ratowniczy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy.

Uchwała Nr 78 / XVIII / 2008

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Magdalena Fratczak

***************************

Uchwała Nr  79 / XVIII / 2008

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 24 września 2008 roku

w sprawie : uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu " Pradoliny Warszawsko - Berlińskiej"

Uchwała Nr 79 / XVIII / 2008

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Renata Gorąca

***************************

Uchwała Nr  80 / XVIII / 2008

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 24 września 2008 roku

w sprawie : dokonania zmian w Uchwale Nr 33 / IV / 2003 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 7 marca 2003 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych i podatku od posiadania psów.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Aneta Cybulska

***************************

Uchwała Nr  81 / XVIII / 2008

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 24 września 2008 roku

 w sprawie :  zmieniaąca uchwałę Nr 204 / XXXIX / 2006 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Górze Św. Małgorzaty

Uchwała Nr 81 / XVIII / 2008

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Mirosława Chylińska

***************************

Uchwała Nr  82 / XVIII / 2008

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 24 września 2008 roku

w sprawie : udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Św. Małgorzaty

Uchwała Nr 82 / XVIII / 2008

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Mirosława Chylińska

***************************

Uchwała Nr  83 / XIX / 2008

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 21 listopada 2008 roku

w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok dla Gminy Góra Św. Małgorzaty

Uchwała Nr 83 / XIX / 2008

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Beata Kornat

***************************

Uchwała Nr  84 / XIX / 2008

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 21 listopada 2008 roku

w sprawie : ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2009 r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Beata Kornat

***************************

Uchwała Nr  85 / XIX / 2008

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 21 listopada 2008 roku

w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

Uchwała Nr 85 / XIX / 2008

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Beata Kornat

***************************

Uchwała Nr  86 / XIX / 2008

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 21 listopada 2008 roku

w sprawie : obniżenia wysokości ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę do obnizenia stawki podatku rolnego na obszarze Gminy Góra Św. Małgorzaty na rok 2009.

Uchwała Nr 86 / XIX / 2008 

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Beata Kornat

***************************

Uchwała Nr  87 / XIX / 2008

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 21 listopada 2008 roku

w sprawie : dokonania zmian w Uchwale Nr 33 / IV / 2003 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 7 marca 2003 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych i podatku od posiadania psów.

Uchwała Nr 87 / XIX / 2008

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Aneta Cybulska

***************************

Uchwała Nr  88 / XIX / 2008

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 21 listopada 2008 roku

w sprawie : dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2008

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Teresa Kaźmierczak

***************************

Uchwała Nr  89 / XIX / 2008

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 21 listopada 2008 roku

w sprawie : opłaty za pobór wody z wodociagu wiejskiego na terenie Gminy Góra Św. Małgorzaty na rok 2009

Uchwała nr 89 / XIX / 2008

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pan Włodzimierz Zieliński

***************************

Uchwała Nr  90 / XIX / 2008

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 21 listopada 2008 roku

w sprawie : powierzenia Wójtowi Gminy uprawnienia z zakresu ustalania cen i opłat za korzystanie z gminnych urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Góra Św. Małgorzaty

Uchwała Nr 90 / XIX / 2008

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pan Włodzimierz Zieliński

***************************

Uchwała Nr  91 / XX / 2008

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 22 grudnia 2008 roku

w sprawie : uchwalenia budżetu gminy Góra Św. Małgorzaty na rok 2009

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Teresa Kaźmierczak

***************************

Uchwała Nr  92 / XX / 2008

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 22 grudnia 2008 roku

w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Góra Św. Malgorzaty na rok 2009 stanowiącego częśc strategii integracji i polityki społecznej 

Uchwała Nr 92 / XX / 2008

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Magdalena Frątczak

***************************

Uchwała Nr  93 / XX / 2008

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 22 grudnia 2008 roku

w sprawie : ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych

Uchwała Nr 93 / XX / 2008

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Magdalena Frątczak

***************************

Uchwała Nr  94 / XX / 2008

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 22 grudnia 2008 roku

w sprawie : przystąpienie Gminy Góra Św. Małgorzaty do Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM" w charakterze członka zwyczajnego i przyjęcia Statutu.

Uchwała Nr 94/ XX / 2008

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Dorota Browarska

***************************

Uchwała Nr  95 / XX / 2008

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 22 grudnia 2008 roku

w sprawie : zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2009 rok.

Uchwała Nr 95 / XX / 2008

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Dorota Browarska

***************************

Uchwała Nr  96 / XX / 2008

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 22 grudnia 2008 roku

w sprawie : wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Teresa Kaźmierczak

***************************

Uchwała Nr  97 / XX / 2008

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 22 grudnia 2008 roku

w sprawie : dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2008

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Teresa Kaźmierczak

***************************

 

 

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 1125
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Osoba wprowadzająca informację : Agata Dudkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Agata Dudkiewicz
Czas wytworzenia: 2008-05-28 15:16:02
Czas publikacji: 2008-05-28 15:16:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak