Zarządzenia 

 

 


Zarządzenie Nr 1/2003
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 9.01.2003 r

w sprawie  ustalenie układu wykonawczego budżetu Gminy  na 2003 r
*******************************

Zarządzenie Nr 2/2003
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia  10.01.2003 r

w sprawie  ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji  rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  na 2003 r
*******************************

Zarządzenie Nr 3/2003
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia  10.01.2003 r

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z  zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych  gminie ustawami na 2003 r
*******************************

Zarządzenie  Nr 4/2003
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty  z dnia 10.01.2003 r

w sprawie :  przyjęcia harmonogramu  dochodów i wydatków na I kwartał 2003 r
*******************************

Zarządzenie Nr 5/2003
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia  21.01.2003

w sprawie  zatwierdzenia wysokości stawek dodatku mieszkaniowego
*******************************

Zarządzenie Nr 6/2003
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 22.01.2003 r

w sprawie  powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 6/2003
*******************************

Zarządzenie Nr 7/2003
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 24.01.2003 r

w sprawie  powołanie Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 7/2003
*******************************

Zarządzenie Nr 8/2003
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 18.02.2003 r

w sprawie  nadania Regulaminu  Organizacyjnego Urzędu Gminy  Góra Św Małgorzaty

Zarządzenie Nr8
*******************************

Zarządzenie Nr 9/2003
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty  z dnia 20.02.2003 r

w sprawie  ustalenia dni wolnych od pracy w 2003 roku dla pracowników  Urzędu Gminy , Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Św. Małgorzaty

Zarządzenie Nr 9/2003
*******************************

Zarządzenie Nr 10/ 2003
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 26.02.2003 r

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 10/2003
*******************************

Zarządzenie Nr 11/2003
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 5.03.2003 r

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr11
*******************************

Zarządzenia Nr13/2003
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 17.03.2003r

w sprawie : sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty za 2002 r
*******************************

Zarządzenie Nr 14/2003
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 21.03.2003 r

w sprawie :  dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym  budżetu Gminy na 2003 r
*******************************

Zarządzenie Nr15/2003
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 21.03.2003 r

w sprawie :  dokonania zmian w planie finansowym  zadań z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie  ustawami na rok 2003
*******************************

Zarządzenia Nr 16/2003
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia  31.03.2003 r

w sprawie:  dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy  na 2003 r
*******************************

Zarządzenie Nr 17/2003
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia  31.03.2003 r

w sprawie : dokonania zmian w  planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  gminie ustawami na 2003 rok
*******************************

Zarządzenie Nr 18/2003
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 31.03.2003

w sprawie  przyjęcia  harmonogramu dochodów  i wydatków na II kwartał 2003 r
*******************************

Zarządzenie Nr 19/2003
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 22.04.2003 r

w sprawie :  powołania pełnomocnika ds.  informacji niejawnych w Urzędzie  Gminy Góra Św. Małgorzaty

Zarządzenie Nr 19
*******************************

Zarządzenie Nr 20/2003
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 30.04.2003r

w sprawie Dokonania zmian w  układzie wykonawczym budżetu Gminy  na 2003 rok
*******************************

Zarządzenie Nr 21/ 2003 
 Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 30.04.2003 r

w sprawie :  dokonania zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań  zleconych gminie  ustwami na 2003 r
*******************************

Zarządzenie Nr 22/2003
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 20.05.2003 r

w sprawie : powołania  Obwodowych Komisji ds Referendum

Zarządzenie Nr 22
*******************************

Zarządzenie Nr 23/2003
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 30.05.2003r

w sprawie :dokonania zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2003 r

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 23/2003

Załącznik Nr 1 do 23

Załącznik Nr 2 do 23

Załącznik Nr 3 do 23
*******************************

Zarządzenie Nr 24/2003
Wójta Gminy Góra  Św. Małgorzaty z dnia 30.05.2003 r

w sprawie : dokonania zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2003

Zarządzenie Nr 24/2003

Załącznik Nr 1 do 24

Załącznik Nr 2 do 24

Załącznik Nr 3 do 24

Załącznik Nr 4 do 24
*******************************

Zarządzenie Nr 25/2003
Wójta Gminy w Górze Św. Małgorzaty z dnia 5.06.2003

w sprawie : dokonania zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2003 rok

Zarządzenie 25/2003

Załącznik Nr 1 do 25

Załącznik Nr 2 do 25
*******************************

Zarządzenie Nr 26 /2003
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 23.06.2003 r

w sprawie  przyjęcia  Instrukcji Kancelaryjnej  dla Urzędu Gminy w Górze Św. Małgorzaty

Zarządzenie Nr 26/2003
*******************************

Zarządzenie N r 27/2003
Wójta Gminy w Górze Św. Małgorzaty z dnia 24.06.2003 r

w sprawie dokonania zmian w  budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2003 r

Zarządzenie Nr 27

Załącznik Nr 1 do 27

Załącznik Nr 2 do 27
*******************************

Zarządzenie Nr  28/2003
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 24.06.2003

w sprawie  dokonania zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych  gminie ustawami na 2003 rok

Zarządzenie Nr 28
*******************************

Zarządzenie Nr 29/2003
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 25.06.2003 r

w sprawie  dokonania zmian w  układzie wykonawczym  budżetu Gminy na 2003 r

Zarządzenie Nr29
*******************************

Zarządzenie Nr 30 /2003
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 30 .06.2003 r

w sprawie dokonania zmian  w układzie wykonawczym budżetu Gminy  na 2003 r

Zarządzenie Nr 30

Załącznik Nr 1 do 30

Załącznik Nr 2 do 30
*******************************

Zarządzenie Nr 31/2003
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 30.06.2003 r

w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków  na III kwartał  2003 roku

Zarządzenie Nr 31 /2003
*******************************

Zarządzenie Nr 32 /2003
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 11.07.2003 r

w sprawie :  powołania Komisji do przeprowadzenia  odbioru robót budowlanych wodociągu wiejskiego w miejscowościach : Moraków , Bryski Kolonia , Karsznice, wykonywanych  w ramach projektu  Nr 731-050026/02 finansowanego  w ramach  programu SAPARD

Zarządzenie Nr 32/2003
*******************************

Zarządzenie Nr 33/2003
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 11.07.2003 roku

w sprawie  powołania Gminnej  Komisji d.s. szacowania szkód

Zarządzenie Nr 33/2003
*******************************

Zarządzenie Nr 34/2003
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 24.07.2003 r

w sprawie : dokonania zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy na rok 2003

Zarządzenie Nr 34/2003

Załącznik Nr1 do zarządzenia Nr 34/2003

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 34

Załącznik Nr3 do zarządzenia Nr 34
*******************************

Zarządzenie Nr 35/2003
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 24.07.2003 r

w sprawie : dokonania zmian w planie finansowym  zadań z zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2003 rok

Zarządzenia Nr 35/2003

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 35
*******************************

Zarządzenie Nr 36/2003
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 30.07.2003 r

w sprawie : Powłania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 36/2003
*******************************

Zarządzenie Nr 37/2003
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 31.07.2003 r

w sprawie  powołania Gminnej Komisji d.s. szacowania szkód

Zarządzenie Nr 37/2003
*******************************

Zarządzenie Nr 38/2003
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 18.08.2003r

w sprawie : Informacji z przebiegu  wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2003 r

Zarządzenie Nr 38

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2003r

załącznik Nr1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr4

załącznik nr 5

załącznik nr6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

Część opisowa

wydatki budżetu
*******************************

Zarządzenia Nr 39/2003
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty  z dnia 27.08.2003 r

w sprawie :  nadania Urzędowi Gminy Góra Św. Małgorzaty  regulaminu organizacyjnego na czas wojny
*******************************

Zarządzenie Nr 40/2003
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia  10.09.2003 r

w sprawie : powołania Stałej Komisji  Inwentaryzacyjnej i Stałej Komisji Likwidacyjnej  przy Urzędzie Gminy w Górze Św. Małgorzaty

Zarządzenie Nr 40 /2003
*******************************

Zarządzenie Nr 41/2003
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 15 września 2003r

w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy  na 2003 r

Zarządzenie Nr 41

zarz_3056}

Załącznik Nr 2 do 41
*******************************

Zarządzenie Nr 42/2003
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 16.09.2003 r

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym  budżetu Gminy na 2003 r

Zarządzenia Nr 42

Załącznik Nr1 do 42

Załącznik Nr 2 do 42
*******************************

Zarządzenie Nr 43/2003
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 17.09.2003 r

w sprawie dokonania zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  gminie ustawami na 2003 r

Zarządzenie Nr 43
*******************************

Zarządzenie Nr 44/2003
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty  z dnia 30.09.2003 r

w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2003 rok

Zarządzenie nr 44
*******************************

Zarządzenie Nr 45/2003
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 30.09.2003 r

w sprawie : przyjęcia harmonogramu  realizacji dochodów i wydatków na IV kwartał 2003 r
*******************************

Zarządzenie Nr 46 /2003
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 30.09.2003 r

w sprawie : dokonania zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  gminie  ustawami na 2003 rok

Zarządzenie Nr 46
*******************************

Zarządzenie Nr 47/2003
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 1.10.2003 r

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 47
*******************************

Zarządzenie  Nr 48/2003
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 2.10.2003 r

w sprawie :  zatwierdzenia wysokości stawek  dodatku motywacyjnego

Zarządzenie Nr 48/2003
*******************************

Zarządzenie Nr 49/2003
Wójta Gminy Góra Św.Małgorzaty z dnia 12 listopada 2003r

w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2003 r
*******************************

 

Zarządzenie Nr 50/2003
Wójta Gminy Góra Św.Małgorzaty z dnia 14 listopada 2003r

w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2003 r
*******************************

Zarządzenie Nr 51/2003
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 17.11.2003 r

w sprawie dokonania zmian w  planie finansowym zadań z zakresu  administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2003
*******************************

Zarządzenie Nr 54/2003
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 1.12.2003 r

w sprawie :powołania Komisji w celu przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości  położonej w miejscowości Bryski  Kolonia.

Zarządzenie Nr 54 /2003
Osoba odpowiedzialna za treśc informacji : Pani Aneta Cybulska
*******************************

Zarządzenie Nr 55/2003
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 12.12.2003 r

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanejpołożonej w miejscowości Orszewice przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 55/2003

Załącznik Nr do zarządzenia nr 55

Osoba odpowiedzalna z treść informacji : Pani Aneta Cybulska
*******************************

  Zarządzenie Nr 60/2003
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 30.12.2003 r

w sprawie dokonania zmian w  budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy  na 2003 r

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Skarbnik Gminy Pani Teresa Kaźmierczak
****************************

  


Liczba odwiedzin : 1306
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Osoba wprowadzająca informację : Agata Dudkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Agata Dudkiewicz
Czas wytworzenia: 2004-05-13 11:10:25
Czas publikacji: 2004-05-13 11:10:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak