Zarządzenia 

 

 

Zarządzenie Nr 1/2004
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty  z dnia 8.01.2004 roku

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  w Górze Św. Małgorzaty

ZARZĄDZENIE NR 1/2004

  Osoba opowiedzialna za treść informacji : Joanna Zielińska

********************************

Zarządzenie Nr 2/2004
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty  z dnia 23.01.2004 r

w sprawie: zatwierdzenia wysokości dodatku mieszkaniowego

Zarządzenie Nr 2/2004

 Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Oświaty

********************************

Zarządzenie Nr 3 /2004
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 23.01.2004 r

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia  przetargu w trybie  procedury zapytania o cenę  na  opracowanie  dokumentacji projektowej  kanalizacji  sanitarnej  w miejscowości Kwiatkówek - Tum

Zarządzenie Nr 3

Osoba odpowiedzialna za treść  informacji : Pan Włodzimierz Zieliński

********************************

Zarządzenie Nr 4/2004
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty  z dnia 10.02.2004 r

w sprawie  ustalenia normatywnego czasu pracy w 2004 roku dla pracowników Urzędu Gminy  Góra Św. Małgorzaty

Zarządzenie Nr 4/2004

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Magdalena Góra

********************************

Zarządzenie Nr 5/2004
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty  z dnia 11.02.2004r

w sprawie:  przedłożenia autopoprawki  do projektu  budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty na 2004 r

Zarządzenie Nr 5/2004

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

********************************

Zarządzenie  Nr 6 /2004
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 12.02.2004

w sprawie : powołania Komisji Przetargowej  do przeprowadzenia przetargu w trybie procedury uproszczonej. Numer przetargu 734-050163/03 na wykonanie: Przebudowy drogi Kosin - Karsznice gmina Góra Św. Małgorzaty

Zarządzenie Nr 6

Osoba  odpowiedzialna za treść informacji : Pan Włodzimierz Zieliński

********************************

Zarządzenie Nr 7/2004 Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 17.02.2004 r

w sprawie :  określenia stawek czynszu  za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład  mieszkaniowego zasobu gminy Góra Św. Małgorzaty

Zarządzenie Nr 7 

Osoba odpowiedzialna za treść  informacji : Pani Aneta Cybulska

********************************

Zarządzenie Nr 8/2004
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 17.02.2004 r

w sprawie: powołania  i organizacji Gminnego  Zespołu  Reagowania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 8/2004

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Joanna Zielińska

********************************

Zarządzenie Nr 9 /2004
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 26.02.2004 r

w sprawie  przedłożenia autopoprawki   do projektu Budżetu Gminy na 2004 r

Zarządzenie Nr 9/2004

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak - Skarbnik Gminy

********************************

Zarządzenie  Nr 10 /2004
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 3.03.2004 r

 w sprawie przedłożenia autopoprawki do projektu Budżetu Gminy na 2004 r

Zarządzenie Nr 10/2004

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak - Skarbnik Gminy

********************************

Zarządzenie Nr 11/2004
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 17.03.2004 r

w sprawie sprawozdania z wykonania  budżetu Gminy  za 2003 r

Zarządzenie Nr 11/2004

Osoba odpowiedzialna za treść informacji :Pani Teresa Kaźmierczak

********************************

Zarządzenie Nr 12/2004
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 22.03.2004 r

w sprawie  ustalenia układu wykonawczego  budżetu Gminy na 2004 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 12/2004

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

********************************

Zarządzenie Nr 13 /2004
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 22.03.2004 r

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2004

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 13.2004

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

 ********************************

Zarządzenie  Nr 14/2004
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 22.03.2004 r 

w sprawie : ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2004 r

Zarządzenie Wójta Nr 14/2004 

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

********************************

Zarządzenie Nr 15/2004
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 31.03.2004 r

w sprawie  przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków  na I kwartał 2004 r

 Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

********************************

Zarządzenie Nr 16/2004
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 10.05.2004 r

w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2004 r

Zarządzenie Nr 16/2004

Osoba odpowiedzialna za treść informacji Pani Teresa Kaźmierczak

********************************

 Zarządzenie Nr 17/2004
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 12.05.2004 r

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2004r

Zarządzenie Nr 17/2004 

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

 ********************************

Zarządzenie Nr 18/2004

Wójta Gminy z dnia 12.05.2004 r

w sprawie : powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód

Zarządzenie Nr 18/2004

Osoba odpowiedzialna za treść  informacji ; Pani Renata Gorąca

******************************

Zarządzenie Nr 19/2004

Wójta Gminy z dnia 14 .05.2004 r

w sprawie :  określenia składu osobowego  Gminnej Komisji ds. kontroli i utrzymania porządku na terenie Gminy Góra Św. Małgorzaty

Zarządzenie Nr 19/2004

Osoba odpowiedzialna za treść informacji ; Pani Renata Gorąca

****************************

Zarządzenie Nr 20/ 2004

Wójta Gminy z dnia 18. 05.2004 r

w sprawie :  powołania obwodowych komisji wyborczych  w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r

Zarządzenie Nr 20 /2004

Osoba odpowiedzialna za treść informacji ; Pani Agata Dudkiewicz

*****************************

Zarządzenie Nr 21 /2004

Wójta Gminy z dnia  20.05.2004 r

 w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości  zabudowanych położonych w miejscowości  Podgórzyce i Marynki , przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 21/2004

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Magdalena Góra

***************************

Zarządzenie Nr 22/ 2004

Wójta Gminy z dnia 14.06.2004 r

 w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy  i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2004 r

Zarządzenie Nr 22/2004

Osoba odpowiedzialna za treść  informacji ; Pani Teresa Kaźmierczak

*****************************

Zarządzenie Nr 23/2004

Wójta Gminy z dnia 21.06.2004 

w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2004 r

Zarządzenie Nr 23/2004

Osoba odpowiedzialna za treść informacji ; Pani Teresa Kaźmierczak

*********************************

  Zarządzenie Nr 24/2004

Wójta Gminy z dnia 28.06.2004 r

w sprawie dokonania zmian w budżecie  Gminy i  układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2004 r

Zarządzenie Nr 24/2004

Osoba odpowiedzialna za treść   informacji Pani  Teresa Kaźmierczak

*********************************

Zarządzenie Nr 25/2004

Wójta Gminy z dnia 30.06.2004 r

w sprawie  przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków  na III kwartał 2004 r

Zarządzenie Nr 25/2004

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

*******************************

Zarządzenie Nr 26/2004

Wójta Gminy z dnia 5. 07.2004 r

w sprawie  powołania Komisji Egzaminacyjnej  dla nauczycieli  ubiegajacych sie o  awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 26/2004

Osoba odpowiedzialna za  treść informacji : Pan Stanisław Wiciński - Pełnomocnik Wójta ds. Oświaty

*****************************

Zarządzenie Nr 27/2004

Wójta Gminy z dnia 14. 07.2004 r

w sprawie  powołania Komisji Egzaminacyjnej  dla nauczycieli  ubiegajacych sie o  awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 27/2004

Osoba odpowiedzialna za  treść informacji : Pan Stanisław Wiciński - Pełnomocnik Wójta ds. Oświaty

*****************************

Zarzadzenie Nr 28/2004

Wójta Gminy  z dnia 10.08.2004

w sprawie : dokonania zmian w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt

Zarządzenie Nr 28/2004

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Agata Dudkiewicz

******************************

 

Zarządzenie Nr 29 /2004

Wójta Gminy z dnia 16 .08.2004 r

 w sprawie : Informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze  2004 r

Zarządzenie Nr 29/2004

Osoba odpowiedzialna za treść informacji :Pani Teresa Kaźmierczak

**************************

Zarządzenie Nr 30/2004

Wójta Gminy z dnia 16.08.2004 r

w sprawie : ogłoszenia  wykazu nieruchomości  rolnej  położonej  w miejscowości  Orszewice , przeznaczonej do wydzierżawienia

{zarz_176}

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Magdalena Góra

**************************

ZARZĄDZENIE Nr 31/ 2004

Wójta Gminy z dnia 25.08.2004 r

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2004 r

Zarządzenie Nr 31/2004

Osoba odpowiedzialna za treśc informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

************************

Zarządzenie Nr 32/2004

Wójta Gminy z dnia 1.09.2004 r

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 32/2004

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Magdalena Góra

************************

Zarządzenie Nr 33/2004

Wójta Gminy z dnia 24.09.2004 r

w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym  budżetu Gminy na 2004 r

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

************************

Zarządzenie Nr 34/2004

Wójta Gminy z dnia 5.10.2004 r

w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział członków  OSP w działaniach  ratowniczych  lub szkoleniu pożarniczym

Zarządzenie Nr 34/2004

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Joanna Zielińska

***********************

Zarządzenie Nr 35/2004

Wójta Gminy z dnia 26 . 10.2004 r

 w sprawie  dokonania zmian w  układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2004 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji  : Pni Teresa Kaźmierczak

**********************

Zarządzenie Nr 36/2004

Wójta Gminy  z dnia 27.10.2004 r

w sprawie  dokonania zmian  w budżecie Gminy i  układzie wykonawczym  budżetu Gminy  na 2004 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

*********************

Zarządzenie Nr 37 / 2004

Wójta Gminy  z dnia 15 XI.2004 roku.

w sprawie : projektu Budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty na 2005 rok

Zarządzenie Nr 37/2004

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

*************************

Zarządzenie Nr  38/2004

Wójta Gminy z dnia 22.11.2004 roku

w sprawie  powołania  komisji do opracowania i  przygotowania przetargu w formie  zapytania o cenę na zakup mebli szkolnych w ramach projektu współfinansowanego przez Bank Światowy

Zarządzenie Nr 38/2004

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pan Stanisław Wiciński - Pełnomocnik Wójta ds. Oświaty

************************

Zarządzenie Nr 39/2004

Wójta Gminy  z dnia 26.11.2004 r

w sprawie  dokonania zmian  w budżecie Gminy i  układzie wykonawczym  budżetu Gminy  na 2004 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

*********************

Zarządzenie Nr 40/2004

Wójta Gminy  z dnia 14.12.2004 r

w sprawie  przedłożenia autopoprawki do projektu   budżetu Gminy  na 2005 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

*********************

Zarządzenie Nr 41/2004

Wójta Gminy  z dnia 20.12.2004 r

w sprawie  dokonania zmian    układzie wykonawczym  budżetu Gminy  na 2004 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

*********************

Zarządzenie Nr 42/2004

Wójta Gminy  z dnia 27 grudnia 2004

 w sprawie : dokonania zmian w  budecie Gminy  i układzie wykonawczym budetu Gminy Góra Św. Małgorzaty na 2004 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

*********************

Zarzadzenie Nr 43/2004

 Wójta Gminy z dnia  31.12.2004 roku

w sprawie ustalenia normatywnego czasu pracy w 2005 roku  dla pracowników Urzędu Gminy  Góra Św. Małgorzaty

Zarządzenie Nr 43/2004

Osoba  odpowiedzialna za treść informacji : Pani Iwona Lis

*******************

Zarządzenie Nr 44/2004

 Wójta Gminy  z dnia 31.12.2004 roku

 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym  budetu Gminy  Góra Św. Małgorzaty na 2004 rok

Osoba odpowiedzialna za treśc informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

*******************  

 


Liczba odwiedzin : 1216
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Osoba wprowadzająca informację : Agata Dudkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Agata Dudkiewicz
Czas wytworzenia: 2004-05-12 16:26:42
Czas publikacji: 2004-05-12 16:26:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak