Zarzadzenie Nr 1/2005Wójta Gminy z dnia 6.01.2005 r  w sprawie  ustale... 

 

 

Zarzadzenie Nr 1/2005

Wójta Gminy z dnia 6.01.2005 r

 w sprawie  ustalenia układu wykonanwczego  budzetu Gminy Góra Św. Małgorzaty na 2005 rok

Osoba odpowiedzialna  za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

*********************

   Zarządzenie  Nr 2/2005

 Wójta Gminy  z dnia 6.01.2005 roku

 w sprawie  przyjęcia harmonogramu realizacji  dochodów i wydatków  na I  kwartał 2005 roku

Osoba odpowiedzialna  za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

*******************

Zarzadzenie Nr 3/2005

Wójta Gminy z dnia  6.01.2005

w sprawie  ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2005 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

******************

Zarzadzenie Nr 4/2005

Wójta Gminy z dnia  6.01.2005

w sprawie  ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2005 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

******************

Zarzadzenie Nr 5/2005

Wójta Gminy  z dnia 21.01.2005 rok

 w sprawie  określenia stawek czynszu za najem lokali  mieszkalnych wchodzących w skład  mieszkaniowego zasobu gminy  Góra Św. Małgorzaty

Zarządzenie Nr 5/2005

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Aneta Cybulska

******************

Zarządzenie Nr 6 /2005

Wójta Gminy  z dnia 3.02.2005 roku

w sprawie  powołania  Gminnej Komisji  Urbanistyczno- Architektonicznej wGórze Św. Małgorzaty  oraz ustalenia jej organizacji i trybu działania

Zarządzenie Nr 6/2005

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pan Włodzimierz Zieliński

*******************

Zarządzenie Nr 7/2005

Wójta Gminy  z dnia 2.03.2005 r

w sprawie  powołania komisji inwentaryzacyjnej  do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji  sprzętu obrony cywilnej  według stanu  na dzień 3112.04

Zarządzenie Nr 7/2005

Osoba dopowiedzialna za treść informacji : Pani Joanna Zielińska

**************************

Zarządzenie Nr 8/2005

Wójta Gminy z dnia 21.03.2005 r

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2004

Zarządzenie Nr 8 /2005

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

**********************

Zarządzenie Nr 9/2005

Wójta Gminy z dnia 22 .03.2005 r

 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2005 rok

Osoba odpowiedzialna za treśc informacji :Pani Teresa Kaźmierczak

********************

Zarządzenie Nr 10/2005

Wójta Gminy z dnia 25 .03.2005 r

 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2005 rok

Osoba odpowiedzialna za treśc informacji :Pani Teresa Kaźmierczak

********************

Zarządzenie Nr 11/2005

Wójta Gminy z dnia 25.03.2005 r

 w sprawie : ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji  rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie  ustawami  na rok 2005

Osoba odpowiedzialna za treśc informacji :Pani Teresa Kaźmierczak

********************

Zarządzenie Nr12/2005

Wójta Gminy z dnia 30 .03.2005 r

 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2005 rok

Osoba odpowiedzialna za treśc informacji :Pani Teresa Kaźmierczak

********************

Zarządzenie Nr 13/2005

Wójta Gminy z dnia 30 .03.2005 r

 w sprawie przyjęcia  harmonogramu realizacji dochodów i wydatków  na II kwartał 2005 roku

Osoba odpowiedzialna za treśc informacji :Pani Teresa Kaźmierczak

********************

Zarządzenie Nr 14/ 2005

Wójta Gminy  z dnia  4.04.2005 r

w sprawie powołania  komisji stypendialnej  i ustalenia  jej zadań i trybu pracy

Zarządzenie Nr 14/2005

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pełnomocnik Wójta  ds. Oświaty

********************

Zarządzenie Nr 15/2005

 Wójta Gminy  z dnia 7.04.2005 r

 w sprawie  ustalenia dnia 8 kwietnia  2005 r  dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy  i Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych

Zarządzenie Nr 15/2005

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Iwona Lis

*******************

Zarządzenie Nr16/2005

Wójta Gminy z dnia11.05.2005 r

 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2005 rok

Osoba odpowiedzialna za treśc informacji :Pani Teresa Kaźmierczak

********************

Zarządzenie Nr17/2005

Wójta Gminy z dnia 14.06.2005 r

 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2005 rok

Osoba odpowiedzialna za treśc informacji :Pani Teresa Kaźmierczak

********************

Zarządzenie Nr18/2005

Wójta Gminy z dnia 15.06.2005 r

 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2005 rok

Osoba odpowiedzialna za treśc informacji :Pani Teresa Kaźmierczak

********************

Zarzadzenie Nr 19/2005

Wójta Gminy z dnia 16.06.2005 r

w sprawie: ustalenia " Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Góra Św. Małgorzaty

Zarządzenie Nr 19 / 2005

Osoba odpowiedzialna za treść  informacji : Pani Barbara Wojciechowska

*********************

Zarządzenie Nr 20/2005

Wójta Gminy z dnia 29.06.2005 r

 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2005 rok

Osoba odpowiedzialna za treśc informacji :Pani Teresa Kaźmierczak

********************

Zarządzenie Nr 21/ 2005

Wójta Gminy z dnia 30.06.2005 r

w  sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków na III kwartał 2005 r

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Urszula Marchewa

*********************

Zarządzenie Nr 22/2005

Wójta Gminy  z dnia 9.07.2005r

w sprawie  powołania Komisji Egzaminacyjnej  dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 22/2005

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pan Stanisław Wiciński

*********************

Zarządzenie Nr 23/2005

Wójta Gminy  z dnia 23.07.2005 r

w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód

Zarządzenie Nr 23/2005

Osoba odpowiedzialna za treść informacji Pani Renata Gorąca

*******************

Zarządzenie Nr 24/2005

Wójta Gminy z dnia 28.07.2005 r

w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2005 r

Osoba odpowiedzialna za treśc informacji Pani Teresa Kaźmierczak

*******************

Zarządzenie Nr 25/2005

Wójta Gminy z dnia 29.07.2005 r

 w  sprawie informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty za I półrocze 2005 roku

Osoba odpowiedzialna za treśc informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

*******************

Zarządzenie Nr 26/2005

Wójta Gminy  z dnia 17.08.2005 r 

w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 26/2005

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Agata Dudkiewicz

********************

Zarządzenie Nr 27/2005

Wójta Gminy  z dnia 2.09.2005

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych  w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP  zarządzonych na 25.09.2005 r

Zarządzenie Nr 27/2005

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Agata Dudkiewicz

********************** 

Zarządzenie Nr 28/2005

Wójta Gminy z dnia 8.09.2005

w sprawie powołania komisji powypadkowej

Zarządzenie Nr 28/2005

Osoba odpowiedzialna z a treść  informacji : Pani Renata Gorąca

**********************

Zarządzenie Nr 29/2005

Wójta Gminy z dnia 15.09.2005 r

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych  w celu  przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP , zarządzonych na dzień 9 października 2005 r

zarz_4237}

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Agata Dudkiewicz

*********************

Zarządzenie Nr 30 /2005

Wójta Gminy z dnia 15.09.2005 r

 w sprawie dokonania zmian e budżecie Gminy i układzie wykonawczym Budżetu Gminy na 2005 r

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczk

********************

Zarzadzenie Nr 31/2005

Wójta Gminy z dnia 27.09.2005 r

w sprawie  powołania komisji stypendialnej  i ustalenia jej zadań i trybu pracy

Zarzadzenie Nr 31/2005

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pan Stanisław Wiciński

********************

Zarzadzenie Nr 32/ 2005

Wójta Gminy z dnia 28.09.2005 r

 w sprawie dokonania zmian e budżecie Gminy i układzie wykonawczym Budżetu Gminy na 2005 r

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczk

********************

Zarzadzenie Nr 33/2005

Wójta Gminy  z dnia 30.09.2005 r

w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej  obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 33/2005

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Agata Dudkiewicz

*******************

Zarządzenie Nr 34/2005

Wójta Gminy z dnia 30.09.2005 r

 w sprawie przyjecia  harmonogramu dochodów i wydatków na IV kwartał 2005 r

Osoba odpowiedzialna za treśc informacji : Pani Urszula Marchewa

*******************

Zarządzenie Nr 35/2005

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty  z dnia  18 X 2005 r

w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy  na 2005  r

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

*********************

Zarządzenie Nr 36/2005

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 28.10.2005 r

w sprawie  przyjącia " Procedury naboru  pracowników samorządowych na stanowiska urzędnicze i kierownicze  w Urzędzie Gminy Góra Św. Małgorzaty"

Zarządzenie Nr 36/2005

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Barbara Wojciechowska

*********************

Zarzadzenie  Nr 37/2005

Wójta Gminy z dnia 28.10.2005 r

w sprawie  wysokości stawki za 1km dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy.

Zarządzenie Nr 37/2005

Osoba odpowiedzialna za treść informacji Pani Barbara Wojciechowska

*******************

Zarządzenie Nr 38/2005

Wójta Gminy z dnia 28.10.2005

w sprawie  dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy  na 2005 r

Osoba odpowiedzialna   za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

*******************

Zarządzenie Nr 39 /2005

Wójta Gminy z dnia 31.10.2005

w sprawie  dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy  na 2005 r

Osoba odpowiedzialna   za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

*******************

Zarządzenie Nr 40/2005

Wójta Gminy z dnia 31.10.2005 r

w sprawie  ustalenia ceny udostępniania arkusza wydruku aktu  prawa miejscowego prowadzonego przez gminę

Zarządzenie Nr 40/2005

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Agata Dudkiewicz

**********************

Zarządzenie Nr 41/2005

Wójta Gminy z dnia 15.11.2005 roku

 w sprawie projektu Budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty na 2006 rok

{zarz_4255}

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

**********************

Zarządzenie Nr 42/2005

Wójta Gminy z dnia 21.11.2005

w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy  na 2005 r

Osoba odpowiedzialna   za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

*******************

Zarządzenie Nr 43/2005

Wójta Gminy z dnia 21.11.2005

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 43/2005

Osoba odpowiedzialna   za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

*******************

Zarządzenie Nr 44/2005

Wójta Gminy z dnia 29.11.2005

w sprawie  przyjęcia regulaminu zarządzania oprogramowaniem

Zarządzenie Nr 44/2005

Osoba odpowiedzialna   za treść informacji : Pani Barbara Wojciechowska

*******************

Zarządzenie Nr 45/2005

Wójta Gminy z dnia 29.11.2005

w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy  na 2005 r

Osoba odpowiedzialna   za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

*******************

Zarządzenie Nr 46/2005

Wójta Gminy z dnia 7.12.2005

w sprawie  dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy  na 2005 r

Osoba odpowiedzialna   za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

*******************

Zarządzenie Nr 47/2005

Wójta Gminy z dnia 21.12.2005

w sprawie : przedłorzenia autopoprawki do  projektu budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty na 2006 rok 

Osoba odpowiedzialna   za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

*******************

Zarządzenie Nr 48/2005

Wójta Gminy z dnia 27.12.2005

w sprawie  dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy  na 2005 r

Osoba odpowiedzialna   za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

*******************

Zarządzenie Nr 49/2005

Wójta Gminy z dnia 30.12.2005

w sprawie  dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy  na 2005 r

Osoba odpowiedzialna   za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

*******************

Zarządzenie Nr 50 /2005

Wójta Gminy  z dnia 31.12.2005 r

w sprawie  ustalenia normatywnego czasu pracy w 2006 roku  dla pracowników Urzędu Gminy

Osoba odpowiedzalna za treść informacji : Pani Iwona Lis

*******************

 


Liczba odwiedzin : 1251
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Osoba wprowadzająca informację : Agata Dudkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Agata Dudkiewicz
Czas wytworzenia: 2005-02-07 12:27:39
Czas publikacji: 2005-02-07 12:27:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak