Zarządzenie Nr 1/2006Wójta Gminy  z dnia  12.01.2006 roku w sprawie  u... 

 

 

Zarządzenie Nr 1/2006

Wójta Gminy  z dnia  12.01.2006 roku

w sprawie  ustalenia układu wykonawczego  budżetu  Gminy na 2006 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

****************

Zarządzenie Nr 2/2006

Wójta Gminy z dnia  12.01.2006 r

w sprawie  ustalenia harmonogramu dochodów  i wydatków na I kwartał 2006 roku

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Urszula Marchewa

****************

Zarządzenie Nr 3/2006

Wójta Gminy  z dnia  27.02.2006 roku

w sprawie  dokonania zmian w układzie wykonawczego  budżetu  Gminy na 2006 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

****************

Zarzadzenie Nr 4 /2006

 Wójta Gminy z dnia 27 .02.2006 roku

w sprawie  powołania  Komisji Przetargowej

Osoba odpowiedzialna za treść informacji  : Pan Włodzimierz Zieliński

*******************

Zarządzenie Nr 5/2006

Wójta Gminy  z dnia 3.03.2006 roku

w sprawie  określenia stawek czynszu  za najem lokali mieszkalnych wchodzących w  skład mieszkaniowego zasobu Gminy Góra Św. Małgorzaty

Zarządzenie Nr 5/2006

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Iwona Lis

****************

Zarządzenie Nr 6/2006

Wójta Gminy  z dnia  16.03.2006 roku

w sprawie  sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok

Zarządzenie Nr 6/2006

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

****************

Zarządzenie Nr 7/2006

Wójta Gminy  z dnia  29.03.2006 roku

w sprawie  dokonania zmian w układzie wykonawczego  budżetu  Gminy na 2006 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

****************

Zarządzenie Nr 8/2006

Wójta Gminy  z dnia  30.03.2006 roku

w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym   budżetu  Gminy na 2006 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

****************

Zarządzenie Nr 9/2006

Wójta Gminy  z dnia  05.04.2006 roku

w sprawie  ustalenia planu finansowego zadań z zakresu  administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2006 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

****************

Zarządzenie Nr 10/2006

Wójta Gminy  z dnia  05.04.2006 roku

w sprawie  ustalenia planu finansowego zadań z zakresu  administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2006 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

****************

Zarządzenie Nr 11/2006

Wójta Gminy  z dnia 08.05.2006 roku

w sprawie  powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Górze Św. Małgorzaty

Zarządzenie Nr 11/2006

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Magdalena Frątczak

****************

Zarządzenie Nr 12/2006

Wójta Gminy  z dnia 09.05.2006 roku

w sprawie  powołania zespołu powypadkowego

Zarządzenie Nr 12/2006

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Renata Gorąca

****************

Zarządzenie Nr 13/2006

Wójta Gminy  z dnia 15.05.2006 roku

w sprawie  dokonania zmain w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2006 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

****************

Zarządzenie Nr 14/2006

Wójta Gminy  z dnia 24.05.2006 roku

w sprawie  ustalenia dnia 26 maja 2006 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Góra Św. Małgorzaty

Zarządzenie Nr 14/2006

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Iwona Lis

****************

Zarządzenie Nr 15/2006

Wójta Gminy  z dnia 24.05.2006 roku

w sprawie  ustalenia dnia 26 maja 2006 roku dniem wolnym od pracy w jednostkach organizacyjnych Urzędu Gminy Góra Św. Małgorzaty

Zarządzenie Nr 15/2006

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Iwona Lis

****************

Zarządzenie Nr 16/2006

Wójta Gminy  z dnia 19.06.2006 roku

w sprawie  dokonania zmain w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2006 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

****************

Zarządzenie Nr 17/2006

Wójta Gminy  z dnia 30.06.2006 roku

w sprawie  dokonania zmain w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2006 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

****************

Zarządzenie Nr 19/2006

Wójta Gminy  z dnia 18.07.2006 roku

w sprawie  powołania Gminnej Komisji ds szacowania szkód

Zarządzenie Nr 19/2006

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Renata Gorąca

****************

Zarządzenie Nr 20/2006

Wójta Gminy  z dnia 07.08.2006 roku

w sprawie  dokonania zmain w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2006 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

****************

Zarządzenie Nr 21/2006

Wójta Gminy  z dnia 14.08.2006 roku

w sprawie   informacji  z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2006 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

****************

Zarządzenie Nr 22/2006

Wójta Gminy  z dnia 11.09.2006 roku

w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2006 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

****************

Zarządzenie Nr 23/2006

Wójta Gminy  z dnia 30.09.2006 roku

w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2006 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

****************

Zarządzenie Nr 24/2006

Wójta Gminy  z dnia 17.10.2006 roku

w sprawie  dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2006 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

****************

Zarządzenie Nr 25/2006

Wójta Gminy  z dnia 20.10.2006 roku

w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2006 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

****************

Zarządzenie Nr 26/2006

Wójta Gminy  z dnia 31.10.2006 roku

w sprawie  dokonania zmian układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2006 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

****************

Zarządzenie Nr 27/2006

Wójta Gminy  z dnia07.11.2006 roku

w sprawie  powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy

Zarządzenie Nr 27/2006

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pan Stanisław Wiciński

****************

Zarządzenie Nr 28/2006

Wójta Gminy  z dnia 09.11.2006 roku

w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2006 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

****************

Zarządzenie Nr 29/2006

Wójta Gminy  z dnia 15.11.2006 roku

w sprawie  projektu budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty na rok 2007

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

****************

Zarządzenie Nr 30/2006

Wójta Gminy  z dnia 17.11.2006 roku

w sprawie  przyjecia instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Urzedzie Gminy Góra Św. Małgorzaty

Zarządzenie nr 30/2006

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Agata Dudkiewicz

****************

Zarządzenie Nr 31/2006

Wójta Gminy  z dnia 30.11.2006 roku

w sprawie  dokonania zmian wbudżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2006 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

****************

Zarządzenie Nr 32/2006

Wójta Gminy  z dnia 14.12.2006 roku

w sprawie  dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2006 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

****************

Zarządzenie Nr 33/2006

Wójta Gminy  z dnia 20.12.2006 roku

w sprawie  ustalenia normatywnego czasu pracy w 2007 roku dla pracowników Urzędu Gminy Góra Św. Małgorzaty

Zarządzenie Nr 33/2006

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Iwona Lis

****************

Zarządzenie Nr 34/2006

Wójta Gminy  z dnia 22.12.2006 roku

w sprawie  dokonania zmian w  budżecie Gminy iukładzie wykonawczym budżetu Gminy na 2006 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

****************

Zarządzenie Nr 35/2006

Wójta Gminy  z dnia 28.12.2006 roku

w sprawie  dokonania zmian w budzecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2006 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

****************

Zarządzenie Nr 36/2006

Wójta Gminy  z dnia 28.12.2006 roku

w sprawie  wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Górze Św. Małgorzaty procedur kontroli finansowej oraz zasad wstępnej kontroli celowości  zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

****************

 


Liczba odwiedzin : 1063
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Osoba wprowadzająca informację : Agata Dudkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Agata Dudkiewicz
Czas wytworzenia: 2006-02-15 13:02:48
Czas publikacji: 2006-02-15 13:02:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak