Zarządzenie Nr 1/2007Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 8.01.2007... 

 

 

Zarządzenie Nr 1/2007

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 8.01.2007 r

w sprawie  : ustalenia układy wykonawczego  budżetu Gminy na 2007 rok

Osoba odpowiedzialna za treśc informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

**********************

*********

Zarządzenie Nr 2/ 2007

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 25.01.207 r

w sprawie powołania Gminnej Komisji  ds. szacowania  szkód

Osoba odpowiedzialna za treśc informacji : Pani Renata Gorąca

*********************

********

Zarządzenie Nr 2/ 2007

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 01.02.207 r

w sprawie wypłaty ekwiwalentu pienięznego za udział  członków OSP w działanu ratowniczym  i szkoleniu pożarniczym

Zarządzenie Nr 3/2007

Osoba odpowiedzialna za treśc informacji : Pani Magdalena Frątczak

*********************

********

Zarządzenie Nr 4/2007

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 28.02.2007 r

w sprawie  : dokonania zmian w budżecie Gminy na 2007 rok

Osoba odpowiedzialna za treśc informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

**********************

*********

Zarządzenie Nr 5/2007

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 06.03.2007 r

w sprawie  : sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok

Zarządzenie Nr 5 /2007

Osoba odpowiedzialna za treśc informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

**********************

*********

Zarządzenie Nr 6/2007

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 12.03.2007 r

w sprawie  : dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym  budżetu  Gminy na 2007 rok

Osoba odpowiedzialna za treśc informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

**********************

*********

Zarządzenie Nr 7/2007

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 12.03.2007 r

w sprawie  : ustalenia planu finansowego zadań z zakresu  administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2007 rok

Osoba odpowiedzialna za treśc informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

**********************

*********

Zarządzenie Nr 8/2007

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 12.03.2007 r

w sprawie  : ustalenia planu finansowego zadań z zakresu  administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2007 rok

Osoba odpowiedzialna za treśc informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

**********************

*********

Zarządzenie Nr 9/2007

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 30.03.2007 r

w sprawie  : dokonania zmian w układzie wykonawczym  budżetu  Gminy na 2007 rok

Osoba odpowiedzialna za treśc informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

**********************

*********

Zarządzenie Nr 10/2007

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 24.04.2007 r

w sprawie  : dokonania zmian w układzie wykonawczym  budżetu  Gminy na 2007 rok

Osoba odpowiedzialna za treśc informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

**********************

*********

Zarządzenie Nr 11/2007

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 27.04.2007 r

w sprawie  : powołania Komisji ds. przeprowadzenia konkursu  na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  w Górze Św. Małgorzaty

Zarządzenie Nr 11/2007

Osoba odpowiedzialna za treśc informacji : Pan Michał Czekalski

**********************

*********

Zarządzenie Nr 12/2007

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 30.04.2007 r

w sprawie  : dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym  budżetu  Gminy na 2007 rok

Osoba odpowiedzialna za treśc informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

**********************

*********

Zarządzenie Nr 13/2007

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 14.05.2007 r

w sprawie  : wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 13 /2007

Osoba odpowiedzialna za treśc informacji : Pani Aneta Cybulska

**********************

*********

Zarządzenie Nr 14/2007

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 17.05.2007 r

w sprawie  : dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym  budżetu  Gminy na 2007 rok

Osoba odpowiedzialna za treśc informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

**********************

*********

Zarządzenie Nr 15/2007

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 24.05.2007 r

w sprawie  : określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Góra Św. Małgorzaty

Zarządzenie Nr 15/ 2007

Osoba odpowiedzialna za treśc informacji : Pani Aneta Cybulska

**********************

*********

 


Liczba odwiedzin : 1043
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Osoba wprowadzająca informację : Agata Dudkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Agata Dudkiewicz
Czas wytworzenia: 2007-02-21 13:30:26
Czas publikacji: 2007-02-21 13:30:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak