Zarządzenie Nr 1 / 2008 Wójta Gminy w Górze Św. Małgorzaty z dnia 09... 

 

 

Zarządzenie Nr 1 / 2008

Wójta Gminy w Górze Św. Małgorzaty

z dnia 09 stycznia 2008 roku

w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy na 2008 rok.

 Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Teresa Kaźmierczak

********************

Zarządzenie Nr 2 / 2008

Wójta Gminy w Górze Św. Małgorzaty

z dnia 08 lutego 2008 roku

w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 rok.

 Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Teresa Kaźmierczak

*********************

Zarządzenie Nr 3 / 2008

Wójta Gminy w Górze Św. Małgorzaty

z dnia 21 lutego 2008 roku

w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 rok.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Teresa Kaźmierczak

*********************

Zarządzenie Nr 4 / 2008

Wójta Gminy Górze Św. Małgorzaty

 z dnia 12 marca 2008 roku

w sprawie: Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok.

Srawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2007

Osoba odpowiedzialna za treść inrormacji: Pani Teresa Kaźmierczak

********************

Zarządzenie Nr 5 / 2008

Wójta Gminy w Górze Św. Małgorzaty

z dnia 12 marca 2008 roku

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty na 2008 rok.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Teresa Kaźmierczak

*******************

Zarządzenie Nr 6 / 2008

Wójta Gminy w Górze Św. Małgorzaty

z dnia 18 marca 2008 roku

w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2008.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Teresa Kaźmierczak

******************

Zarządzenie Nr 7 / 2008

Wójta Gminy w Górze Św. Małgorzaty

z dnia 18 marca 2008 roku

w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2008.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Teresa Kaźmierczak

**********************

Zarządzenie Nr 8 / 2008

Wójta Gminy w Górze Św. Małgorzaty

z dnia 18 marca 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej

Zarządzenie Nr 8 / 2008

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pan Michał Czekalski

**********************

Zarządzenie Nr 9 / 2008

Wójta Gminy w Górze Św. Małgorzaty

z dnia 01 kwietnia 2008 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Barbara Czarnecka

***********************

Zarządzenie Nr 10 / 2008

Wójta Gminy w Górze Św. Małgorzaty

z dnia 7 kwietnia 2008 roku

w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej według stanu na dzień 31.12.2007 roku.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Magdalena Frątczak

*************************

Zarządzenie Nr 11 / 2008

Wójta Gminy w Górze Św. Mąłgorzaty

z dnia 29 kwietnia 2008 roku

w sprawie: dokonania zmian w budzecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty na 2008 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Teresa Kaźmierczak

*************************

Zarządzenie Nr 12 / 2008

Wójta Gminy w Górze Św. Małgorzaty

z dnia 2 maja 2008 roku

w sprawie:

ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Górze Św. Małgorzaty

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pan Michał Czekalski

**************************

Zarządzenie Nr 13 / 2008

Wójta Gminy w Góre Św. Mąłgorzaty

z dnia 23 maja 2008 roku

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty na 2008 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Teresa Kaźmierczak

**************************

Zarządzenie Nr 14 / 2008

Wójta Gminy w Góre Św. Małgorzaty

z dnia 06 czerwca 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Barbara Czarnecka

**************************

Zarządzenie Nr 15 / 2008

Wójta Gminy w Góre Św. Małgorzaty

z dnia 10 czerwca 2008 roku

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty na 2008 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Teresa Kaźmierczak

**************************

Zarządzenie Nr 16 / 2008

Wójta Gminy w Góre Św. Małgorzaty

z dnia 27 czerwca 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Barbara Czarnecka

**************************

Zarządzenie Nr 17 / 2008

Wójta Gminy w Góre Św. Małgorzaty

z dnia 01 lipca  2008 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Górze Św.Małgorzaty oraz okreslenia regulaminu pracy tej Komisji

               Osoba odpowiedzialna za treść informacji:   Pani Pełnomiskik Wójta ds. Oświaty   Pan Stanisław Wiciński

**************************

Zarządzenie Nr 18 / 2008

Wójta Gminy w Góre Św. Małgorzaty

z dnia 01 lipca 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

                Osoba odpowiedzialna za treść informacji :    Pełnomocnik Wójta ds. Oswiaty        Pan Stanisław Wiciński

**************************

Zarządzenie Nr 19 / 2008

Wójta Gminy w Góre Św. Małgorzaty

z dnia 07 lipca 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Barbara Czarnecka

**************************

Zarządzenie Nr 20 / 2008

Wójta Gminy w Góre Św. Małgorzaty

z dnia 07 lipca 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Barbara Czarnecka

**************************

Zarządzenie Nr 20 / 2008

Wójta Gminy w Góre Św. Małgorzaty

z dnia 07 lipca 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Barbara Czarnecka

************************** 

Zarządzenie Nr 21 / 2008

Wójta Gminy w Góre Św. Małgorzaty

z dnia 11 lipca 2008 roku

w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Teresa Kaźmierczak

**************************

Zarządzenie Nr 22 / 2008

Wójta Gminy w Góre Św. Małgorzaty

z dnia 11 lipca 2008 roku

                  w sprawie: dokonania zmiany w Zarządzeniu Wójta Gminy w Góra Św. Małgorzaty Nr 52 / 2005 z dnia 30.12.2005 r. w sprawie: - określenia stawek dzierzawy za grunty rolne stanowiące mienie komunalne Gminy Góra Św. Małgorzaty, - oraz tereny wydzierzawione na okoliczność odpustu parafialnego w dniu 13 lipca

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Barbara Czarnecka

**************************

Zarządzenie Nr 23 / 2008

Wójta Gminy w Góre Św. Małgorzaty

z dnia 11 lipca 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Barbara Czanecka

**************************

Zarządzenie Nr 24 / 2008

Wójta Gminy w Góre Św. Małgorzaty

z dnia 18 lipca 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Barbara Czarnecka

**************************

Zarządzenie Nr 25 / 2008

Wójta Gminy w Góre Św. Małgorzaty

z dnia 18 lipca 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani  Barbara Czarnecka

**************************

Zarządzenie Nr 26 / 2008

Wójta Gminy w Góre Św. Małgorzaty

z dnia 23 lipca 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Barbara Czarnecka

**************************

Zarządzenie Nr 27 / 2008

Wójta Gminy w Góre Św. Małgorzaty

z dnia 31 lipca 2008 roku

w sprawie: dokonania zmian w budżetu Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Teresa Kaźmierczak

**************************

Zarządzenie Nr 28 / 2008

Wójta Gminy w Góre Św. Małgorzaty

z dnia 04 sierpnia 2008 roku

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Teresa Kaźmierczak

**************************

Zarządzenie Nr 29 / 2008

Wójta Gminy w Góre Św. Małgorzaty

z dnia 07 sierpnia 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Barbara Czarnecka

**************************

Zarządzenie Nr 30 / 2008

Wójta Gminy w Góre Św. Małgorzaty

z dnia 06 sierpnia 2008 roku

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Teresa Kaźmierczak

**************************

Zarządzenie Nr 31 / 2008

Wójta Gminy w Góre Św. Małgorzaty

z dnia 14 sierpnia 2008 roku

w sprawie: Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2008 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Teresa Kaźmierczak

**************************

Zarządzenie Nr 32 / 2008

Wójta Gminy w Góre Św. Małgorzaty

z dnia 20 sierpnia 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Barbara Czarnecka

**************************

Zarządzenie Nr 33 / 2008

Wójta Gminy w Góre Św. Małgorzaty

z dnia 29 sierpnia 2008 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani  Barbara Czarnecka

**************************

Zarządzenie Nr 34 / 2008

Wójta Gminy w Góre Św. Małgorzaty

z dnia 18 września  2008 roku

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty  na 2008 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Teresa Kaźmierczak

**************************

Zarządzenie Nr 35 / 2008

Wójta Gminy w Góre Św. Małgorzaty

z dnia 18 września  2008 roku

w sprawie: okreslenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Góra Św. Małgorzaty

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Barbara Czarnecka

**************************

Zarządzenie Nr 36 / 2008

Wójta Gminy w Góre Św. Małgorzaty

z dnia 18 września 2008 roku

w sprawie: ogloszenia wykazu nieruchomosci gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Barbara Czarnecka

**************************

Zarządzenie Nr 37 / 2008

Wójta Gminy w Góre Św. Małgorzaty

z dnia 29 wrzesnia  2008 roku

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty na 2008 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Teresa Kaźmierczak

**************************

Zarządzenie Nr 39 / 2008

Wójta Gminy w Góre Św. Małgorzaty

z dnia 09 października 2008 roku

w sprawie: powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy

      Osoba  odpowiedzialna  za  treść  informacji  :   Pełnomocnik Wójta ds. Oświaty             Pan Stanisław Wiciński

**************************

Zarządzenie Nr 40 / 2008

Wójta Gminy w Góre Św. Małgorzaty

z dnia 23 października  2008 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Barbara Czarnecka 

**************************

Zarządzenie Nr 41 / 2008

Wójta Gminy w Góre Św. Małgorzaty

z dnia 27 października 2008 roku

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty na 2008 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Teresa Kaźmierczak

**************************

Zarządzenie Nr 42 / 2008

Wójta Gminy w Góre Św. Małgorzaty

z dnia 27 paździrnika  2008 roku

                w sprawie: ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy  w Urzedzie Gminy            w Górze Św. Małgorzaty

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pan Michał Czekalski

**************************

Zarządzenie Nr 43 / 2008

Wójta Gminy w Góre Św. Małgorzaty

z dnia 12 listopada 2008 roku

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty na 2008 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Teresa Kaźmierczak

**************************

Zarządzenie Nr 44 / 2008

Wójta Gminy w Góre Św. Małgorzaty

z dnia 12 listopada 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Barbara Czarnecka

**************************

Zarządzenie Nr 45 / 2008

Wójta Gminy w Góre Św. Małgorzaty

z dnia 13 listopada 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Barbara Czarnecka

**************************

Zarządzenie Nr 46 / 2008

Wójta Gminy w Góre Św. Małgorzaty

z dnia 12 listopada 2008 roku

w sprawie: projektu budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty na 2009 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Teresa Kaźmierczak

**************************

Zarządzenie Nr 47 / 2008

Wójta Gminy w Góre Św. Małgorzaty

z dnia 19 listopada 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Barbara Czarnecka

**************************

Zarządzenie Nr 48 / 2008

Wójta Gminy w Góre Św. Małgorzaty

z dnia 26 listopada 2008 roku

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty na 2008 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Teresa Kaźmierczak

**************************

Zarządzenie Nr 49 / 2008

Wójta Gminy w Góre Św. Małgorzaty

z dnia 08 grudnia 2008 roku

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty na 2008 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Teresa Kaźmierczak

**************************

Zarządzenie Nr 50 / 2008

Wójta Gminy w Góre Św. Małgorzaty

z dnia 18 grudnia  2008 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Barbara Czarnecka

**************************

Zarządzenie Nr 51 / 2008

Wójta Gminy w Góre Św. Małgorzaty

z dnia 24 grudnia  2008 roku

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty na 2008 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Teresa Kaźmierczak

**************************

Zarządzenie Nr 52 / 2008

Wójta Gminy w Góre Św. Małgorzaty

z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy  na 2008 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pani Teresa Kaźmierczak

**************************

Zarządzenie Nr 53 / 2008

Wójta Gminy w Góre Św. Małgorzaty

z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie : ustalenia normatywnego czasy pracy w 2009 roku dla pracowników Urzędu Gminy Góra Ś. Malgorzaty

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Pan Michał Czekalski

 


Liczba odwiedzin : 1226
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Osoba wprowadzająca informację : Agata Dudkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Agata Dudkiewicz
Czas wytworzenia: 2008-05-26 13:17:38
Czas publikacji: 2008-05-26 13:17:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak