Zarządzenie Nr 1 / 2009 Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 0... 

 

 

 

Zarządzenie Nr 1 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 02 stycznia 2009 roku

w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Barbara Czarnecka

_____________________________

Zarządzenie Nr 2 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 09 stycznia 2009 roku

w sprawie : ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy na 2009 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

_____________________________

Zarządzenie Nr 3 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 27 lutego 2009 roku

w sprawie : dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

_____________________________

Zarządzenie Nr 4 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 02 marca 2009 roku

w sprawie : sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

_____________________________

Zarządzenie Nr 5 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 05 marca 2009 roku

w sprawie : dokonanie zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty na 2009 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

_____________________________

Zarządzenie Nr 6 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 06 marca 2009 roku

w sprawie : ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zadań zleconych gminie ustawami na rok 2009

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

_____________________________

Zarządzenie Nr 7 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 06 marca 2009 roku

w sprawie : ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zadań zleconych gminie ustawami na rok 2009

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

_____________________________

Zarządzenie Nr 8 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 13 marca 2009 roku

w sprawie : dokonania zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty na 2009 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

_____________________________

Zarządzenie Nr 9 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 25 marca 2009 roku

w sprawie : dokonania zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty na 2009 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

_____________________________

Zarządzenie Nr 10 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 27 marca 2009 roku

w sprawie : powołania komisji przetagrowej

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Barbara Czarnecka

_____________________________

Zarządzenie Nr 11 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 27 marca 2009 roku

w sprawie : powołania komisji przetargowej

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Barbara Czarnecka

_____________________________

Zarządzenie Nr 12 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 30 marca 2009 roku

w sprawie : dokonania zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty na 2009 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

_____________________________

Zarządzenie Nr 13 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 07 maja 2009 roku

w sprawie : dokonania zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy  na 2009 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

_____________________________ 

Zarządzenie Nr 14 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 07 maja 2009 roku

w sprawie : powołania komisji przetargowej

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Barbara Czarnecka

_____________________________

Zarządzenie Nr 15 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 12 maja 2009 roku

w sprawie : dokonania zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty na 2009 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

_____________________________

Zarządzenie Nr 16 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 15 maja 2009 roku

w sprawie : powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pan Michał Czekalski

Zarządzenie Nr 16 / 09

_____________________________

 Zarządzenie Nr 17 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 25 maja 2009 roku

w sprawie : dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty na 2009 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

_____________________________

 Zarządzenie Nr 18 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 05 czerwca 2009 roku

w sprawie : zmian w składzie osobowym w obwodowej komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pan Michał Czekalski

_____________________________

 Zarządzenie Nr 19 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 09 czerwca 2009 roku

w sprawie : dokonania zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty na 2009 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

_____________________________

Zarządzenie Nr 20 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 26 czerwca 2009 roku

w sprawie : określenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek i zakładów budżetowych gminy.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

___________________________

Zarządzenie Nr 21 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 09 czerwca 2009 roku

w sprawie : dokonania zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty na 2009 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

_____________________________

Zarządzenie Nr 22 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie : dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

_____________________________ 

Zarządzenie Nr 23 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie : szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończąceg tę służbę w Urzdzie Gminy w Górze Św. Małgorzaty.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pan Michał Czekalski

_____________________________

Zarządzenie Nr 24 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie : wprowadzenia w Urzędzie Gminy Góra Św. Małgorzaty regulaminu okresowej oceny pracowników.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pan Michal Czekalski

_____________________________

Zarządzenie Nr 25 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 01 lipca 2009 roku

w sprawie : zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i zwiazków miedzygminnych.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pan Michał Czekalski

_____________________________

Zarządzenie Nr 26 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

Szefa Obrony Cywilnej Gminy

z dnia 01 lipca 2009 roku

w sprawie : utworzenia formacji obrony cywilnej

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Magdalena Frątczak

_____________________________

Zarządzenie Nr 27 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 07 lipca 2009 roku

w sprawie : powołania komisji przetargowej

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Barbara Czarnecka

_____________________________

Zarządzenie Nr 28 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 14 lipca 2009 roku

w sprawie : powołania komisji przetargowej

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Barbara Czarnecka

_____________________________

Zarządzenie Nr 29 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 20 lipca 2009 roku

w sprawie : dokonania zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : PanTeresa Kaźmierczak

_____________________________

Zarządzenie Nr 34 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 10 sierpnia 2009 roku

w sprawie : dokonania zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

_____________________________

Zarządzenie Nr 35 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 06 sierpnia 2009 roku

w sprawie : ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za dzień 15 sierpnia 2009 roku

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pan Michał Czekalski

_____________________________

 

 

Zarządzenie Nr 36 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 20 sierpnia 2009 roku

w sprawie : określenia stawek dzierżawy terenu stanowiacego mienie komunalne Gminy Góra Św. Malgorzaty

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Barbara Czarnecka

_____________________________

 

 

Zarządzenie Nr 38 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 23 września 2009 roku

w sprawie : dokonania zmian w układzie wykonawczym budzetu Gminy na 2009 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

_____________________________

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 30 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

Szefa Obrony Cywilnej Gminy

z dnia 21 lipca 2009 roku

w sprawie : wyznaczenia koordynatora gminnego do nadzoru przygotowań publicznych urzadzeń zaopatrzenia w wodę do funkcjonowania w warunkach specjalnych

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Magdalena Frątczak

_____________________________

Zarządzenie Nr 31 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 29 lipca 2009 roku

w sprawie : dokonania zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

_____________________________

Zarządzenie Nr 32 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 06 sierpnia 2009 roku

w sprawie : powolania komisji przetargowej

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Barbara Czarnecka

_____________________________

Zarządzenie Nr 33 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 06 sierpnia 2009 roku

w sprawie : Informacji z wykonania budzetu Gminy za I półrocze 2009 roku

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

_____________________________

Zarządzenie Nr 34 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 10 sierpnia 2009 roku

w sprawie : dokonania zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty na 2009 roku

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

_____________________________

Zarządzenie Nr 35 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 10 sierpnia 2009 roku

w sprawie : ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za dzień 15 sierpnia 2009 roku

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pan Michal Czekalski

_____________________________

Zarządzenie Nr 36 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 20 sierpnia 2009 roku

w sprawie : określenia stawek dzierżawy terenu stanowiącego mienie komunalne Gminy Góra Św. Małgorzaty

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Barbara Czarnecka

_____________________________

Zarządzenie Nr 37 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 31 sierpnia 2009 roku

w sprawie : dokonania zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

_____________________________

Zarządzenie Nr 38 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 23 września 2009 roku

w sprawie : dokonania zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

_____________________________ 

Zarządzenie Nr 39 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 30 września 2009 roku

w sprawie : dokonania zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

_____________________________

Zarządzenie Nr 40 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 02 październik 2009 roku

w sprawie : powołania komisji stypendjalnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pan Stanisław Wiciński

_____________________________

Zarządzenie Nr 41 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 07 październik 2009 roku

w sprawie : powołania i obowiązków Komisji Inwentaryzacyjnej oraz częstotliwości i terminów inwentaryzacji

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

_____________________________ 

Zarządzenie Nr 42 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 7 października 2009 roku

w sprawie : powołania komisji, celem dokonania oceny i wydzielenia preznaczonej do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów od Parlementu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pan Michał Czekalski

____________________________

Zarządzenie Nr 43 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 23 październik 2009 roku

w sprawie : dokonania zmian w budżecie Gminy i ukladzie wykonawczym budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty na 2009 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

_____________________________

Zarządzenie Nr 44 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 04 listopada 2009 roku

w sprawie : powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pan Stanisław Wiciński

_____________________________

 Zarządzenie Nr 45 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 4 listopada  2009 roku

w sprawie : powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego przy Urzędzie Gminy w Górze Św. Małgorzaty

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Barbara Czarnecka

_____________________________

Zarządzenie Nr 46 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 12 listopada  2009 roku

w sprawie : projektu Uchwały budzetowej Gminy Góra Św. Małgorzaty na 2010 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

_____________________________

Zarządzenie Nr 47 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 17 listopada  2009 roku

w sprawie : przeprowadzenia inwentaryzacji

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

_____________________________

Zarządzenie Nr 48 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 19  listopada  2009 roku

w sprawie : dokonania zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty na 2009 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

_____________________________

Zarządzenie Nr 49 / 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 20 listopada  2009 roku

w sprawie : dokonania zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty na 2009 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

_____________________________

Zarządzenie Nr 50/ 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 30 listopada  2009 roku

w sprawie : dokonania zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty na 2009 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

_____________________________

Zarządzenie Nr 51/ 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 2 grudnia  2009 roku

w sprawie : utworzenia zespołu spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze Ś. Małgorzaty

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Miroslawa Chylińska

_____________________________

Zarządzenie Nr 52/ 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 16 grudnia  2009 roku

w sprawie : powołania komisji przetargowej

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Barbara Czarnecka

_____________________________

 Zarządzenie Nr 53/ 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 16 grudnia  2009 roku

w sprawie : powołania komisji przetargowej

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Barbara Czarnecka

_____________________________

 Zarządzenie Nr 54/ 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 16 grudnia  2009 roku

w sprawie : ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za dzień 26 grudnia 2009 roku

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pan Michał Czekalski

_____________________________

  Zarządzenie Nr 55/ 2009

 

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 22 grudnia  2009 roku

w sprawie : powołania komisji przetargowej

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Barbara Czarnecka

_____________________________

Zarządzenie Nr 56/ 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 22 grudnia  2009 roku

w sprawie : dokonania zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty na 2009 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

_____________________________

  Zarządzenie Nr 57/ 2009

  Zarządzenie Nr 58/ 2009

 

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 22 grudnia  2009 roku

w sprawie : powołania komisji przetargowej

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Barbara Czarnecka

_____________________________

 

Zarządzenie Nr 59/ 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 28 grudnia  2009 roku

w sprawie : dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty na 2009 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

_____________________________

Zarządzenie Nr 60/ 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 28 grudnia  2009 roku

w sprawie : powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pan Włodzimierz Zieliński

_____________________________

 Zarządzenie Nr 61/ 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 30 grudnia  2009 roku

w sprawie : ustalenia normatywnego czasu pracy w 2010 roku dla pracowników Urzędu Gminy Góra Św. Małgorzaty

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pan Michał Czekalski

_____________________________

Zarządzenie Nr 62/ 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 31 grudnia  2009 roku

w sprawie : powołania komisji przetargowej

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Barbara Czarnecka

_____________________________

 Zarządzenie Nr 63/ 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 22 grudnia  2009 roku

w sprawie : dokonania zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty na 2009 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

_____________________________

Zarządzenie Nr 63/ 2009

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 31 grudnia  2009 roku

w sprawie : dokonania zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty na 2009 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

_____________________________

 


Liczba odwiedzin : 1595
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Kustosik
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Kustosik
Czas wytworzenia: 2009-05-06 14:56:35
Czas publikacji: 2009-05-06 14:56:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak