Zarządzenie Nr 1 / 2010 Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 03 l... 

 

 

Zarządzenie Nr 1 / 2010

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 03 lutego 2010 roku

w sprawie : ustalenia planu finansowego jednostki Urząd Gminy Góra Św. Małgorzaty na 2010 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

_____________________________

Zarządzenie Nr 2 / 2010

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 08 lutego 2010 roku

w sprawie : rozpatrzenia wniosków do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra Św. Małgorzaty

Osoba odpowiedzialna za treść informcji : Pan Włodzimierz Zieliński

_____________________________

Zarządzenie Nr 3 / 2010

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 18 lutego 2010 roku

w sprawie : dokonania zmian w planie finansowym na rok 2010

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

_____________________________

Zarządzenie Nr 4 / 2010

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 09 marca 2010 roku

w sprawie : powołania komisji przetargowej

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Barbara Czarnecka

_____________________________

Zarządzenie Nr 5 / 2010

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 09 marca 2010 roku

w sprawie : powołania komisji przetargowej

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Barbara Czarnecka

 

Zarządzenie Nr 6 / 2010

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 15 marca 2010 roku

w sprawie : dokonanie zmian w budżecie Gminy Góra Św. Małgorzaty na 2010 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

_____________________________

Zarządzenie Nr 9 / 2010

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie : dokonania zmian w budżecie Gminy Góra Św. Małgorzaty na 2010 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

_____________________________

Zarządzenie Nr 10/ 2010

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 31 marca 2010 roku

w sprawie : dokonania zmian w planie finansowym na 2010 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

_____________________________

Zarządzenie Nr 11 / 2010

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie : dokonania zmian w budzecie Gminy Góra Św. Małgorzaty na 2010 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

_____________________________

Zarządzenie Nr 12 / 2010

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 27 kwietnia 2010 roku

w sprawie : ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za dzień 1 maja 2010 roku

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pan Michał Czekalski

_____________________________

Zarządzenie Nr 13 / 2010

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 30 kwietnia 2010 roku

w sprawie : dokonania zmian w planie finansowym na 2010 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

_____________________________

Zarządzenie Nr 13A / 2010

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 10 maja 2010 roku

w sprawie : zaciągnięcia długoterminowego pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramech PROW 2007-2013

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

_____________________________

Zarządzenie Nr 14 / 2010

Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie : ogłoszenia stanu alarmu powodziowego na terenie Gminy Góra Św. Małgorzaty

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Magdalena Frątczak

_____________________________

 

 

 


Liczba odwiedzin : 1262
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Kustosik
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Kustosik
Czas wytworzenia: 2010-07-22 09:47:50
Czas publikacji: 2010-07-22 09:47:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak