Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Załącznik numer 1 do Zarządzenia Nr 63/2018 Wójta Gminy Góra św. Małgorzaty z dnia 03.09.2018r.

2018-09-03 14:40:10
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2018-08-02 14:41:26
Komunikat w sprawie treningu syren alarmowych w dniu 01 sierpnia 2018r. o godzinie 17.00.

2018-07-31 13:19:21
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2018-07-16 08:33:29
Podstawowa kwota dotacji w 2018r.

2018-06-04 14:36:57
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GÓRA ŚW. MAŁGORZATY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZA ROK 2017

2018-05-30 13:00:42
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Górze Świętej Małgorzaty.

2018-05-30 11:53:11
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wynajęcie terenów w dniu 13.07.2018r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wynajęcie terenów w dniu 13 lipca 2018r.

2018-05-08 10:06:27
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.

2018-03-22 15:03:57
Ogłoszenie dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO - sprawa Nr GL. 1/2018.

Sprawa numer GL. 1/2018

2018-03-14 11:05:31