Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie Wójta Gminy Góra św. Małgorzaty w sprawie otwartego konkursu ofert

2019-02-05 12:58:43
Ogłoszenie Wójta Gminy Góra św. Małgorzaty w sprawie otwartego konkursu ofert

2019-02-05 12:51:53
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 104/2018 Wójta Gminy Góra św. Małgorzaty z dnia 28 grudnia 2018r. wraz z załącznikiem nr 1.

2018-12-28 11:53:54
Podstawowa kwota dotacji w 2018r.

2018-12-06 13:57:19
Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Góra Św. Małgorzaty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

2018-10-30 13:39:41
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Załącznik numer 1 do Zarządzenia Nr 63/2018 Wójta Gminy Góra św. Małgorzaty z dnia 03.09.2018r.

2018-09-03 14:40:10
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2018-08-02 14:41:26
Komunikat w sprawie treningu syren alarmowych w dniu 01 sierpnia 2018r. o godzinie 17.00.

2018-07-31 13:19:21
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2018-07-16 08:33:29
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GÓRA ŚW. MAŁGORZATY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZA ROK 2017

2018-05-30 13:00:42