Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 104/2018 Wójta Gminy Góra św. Małgorzaty z dnia 28 grudnia 2018r. wraz z załącznikiem nr 1.

2018-12-28 11:53:54
Podstawowa kwota dotacji w 2018r.

2018-12-06 13:57:19
Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Góra Św. Małgorzaty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

2018-10-30 13:39:41
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Załącznik numer 1 do Zarządzenia Nr 63/2018 Wójta Gminy Góra św. Małgorzaty z dnia 03.09.2018r.

2018-09-03 14:40:10
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2018-08-02 14:41:26
Komunikat w sprawie treningu syren alarmowych w dniu 01 sierpnia 2018r. o godzinie 17.00.

2018-07-31 13:19:21
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2018-07-16 08:33:29
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GÓRA ŚW. MAŁGORZATY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZA ROK 2017

2018-05-30 13:00:42
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Górze Świętej Małgorzaty.

2018-05-30 11:53:11
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wynajęcie terenów w dniu 13.07.2018r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wynajęcie terenów w dniu 13 lipca 2018r.

2018-05-08 10:06:27
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.

2018-03-22 15:03:57
Ogłoszenie dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO - sprawa Nr GL. 1/2018.

Sprawa numer GL. 1/2018

2018-03-14 11:05:31
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2018 roku

2018-03-07 15:22:27
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku

2018-02-14 14:57:44
Otwarty konkurs otwart na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2018 roku.

2018-02-01 12:18:04
Informacja o wyłożeniu materiałów do publicznego wglądu.

2017-11-20 14:28:42
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra Św. Małgorzaty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Góra Świętej Małgorzaty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2017-11-10 09:40:28
Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Góra Św. Małgorzaty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

2017-10-20 15:20:14
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Góra Świętej Małgorzaty oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

2017-08-09 12:34:54
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Góra Św. Malgorzaty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016.

2017-05-31 14:18:49
Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera krajowego w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

2017-04-07 15:14:15
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku

2017-03-17 08:02:09
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości naropdowej, obywatelskiej i kulturowe w 2017 roku.

2017-03-07 15:15:28
Ogłoszenie Wójta Gminy o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.

2017-02-17 14:32:48
Ogłoszenie Wójta Gminy o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2017 roku.

2017-02-06 13:43:26
OBWIESZCZENIE WÓJTA W SPRAWIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

2017-02-03 08:14:00
Informacja Wójta Gminy Góra św. Małgorzaty z dnia 01 grudnia 2016r.

2016-12-01 12:51:54
Ogłoszenie o konsultacjach projektu programu

2016-10-20 12:35:08
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

2016-10-20 11:42:33
Ogłoszenie Wójta Gminy Góra św. Małgorzaty z dnia 19.07.2016r.

2016-07-19 12:01:27
Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera krajowego

2016-07-08 11:40:22
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GÓRA ŚW. MAŁGORZATY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZA ROK 2015

2016-04-29 14:01:34
Informacja/Wniosek

2016-04-13 12:31:49
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wynajęcie terenów w dniu 13.07.2016r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wynajęcie terenów w dniu 13 lipca 2016r.

2016-04-01 12:48:00
Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera Krajowego z dnia 23.03.2016r.

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera Krajowego w celu wspólnej realizacji projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna

2016-03-23 12:43:47
Ogłoszenie Wójta Gminy Góra św. Małgorzaty z dnia 03.02.2016r. w sprawie otwartego konkursu ofert

2016-03-02 14:25:39
Ogłoszenie Wójta Gminy Góra św. Małgorzaty z dnia 07.01.2016 r. w sprawie otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie Wójta Gminy Góra św. Małgorzaty z dnia 07.01.2015 r. i informacja o naborze kandydatów do prac w Komisji Konkursowej opiniującej ofert złożone w otwartym konkursie.

2016-02-03 13:32:49
Informacja Wójta Gminy Góra św. Małgorzaty z dnia 08.01.2016 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości

2016-01-08 13:50:30
Ogłoszenie o konsultacjach.

2015-10-30 15:13:16
      dla wartości nie przekraczającej wyrażonej w złoty...

2015-07-28 12:08:57
  Wójt Gminy Góra św. Małgorzaty ogłasza otwarty nabór kandydatów na...

2015-06-19 11:12:01
    Wojta Gminy Góra Św. Małgorzaty   w sprawie przyz...

2015-05-19 11:11:52
  Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GÓRA ŚW. MAŁGOR...

2015-04-30 11:53:23
RO 6343.1.2015                                                        ...

2015-04-22 09:03:16
   Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty    działając na podstawie art. 13...

2015-01-30 23:45:31
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GÓRA ŚW. MAŁGORZATY

2015-01-15 14:03:33
  Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Renata...

2014-12-19 14:47:00
Ogłoszenie o konsultacjach Programu współpracy Gminy Góra Św. Małgor...

2014-10-20 15:07:49
                                                                      ...

2014-06-06 21:01:14
z realizacji Programu współpracy Gminy Góra Św. Małgorzat...

2014-04-30 13:36:36