Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera krajowego w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

2017-04-07 15:14:15
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku

2017-03-17 08:02:09
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości naropdowej, obywatelskiej i kulturowe w 2017 roku.

2017-03-07 15:15:28
Ogłoszenie Wójta Gminy o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.

2017-02-17 14:32:48
Ogłoszenie Wójta Gminy o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2017 roku.

2017-02-06 13:43:26
OBWIESZCZENIE WÓJTA W SPRAWIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

2017-02-03 08:14:00
Informacja Wójta Gminy Góra św. Małgorzaty z dnia 01 grudnia 2016r.

2016-12-01 12:51:54
Ogłoszenie o konsultacjach projektu programu

2016-10-20 12:35:08
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

2016-10-20 11:42:33
Ogłoszenie Wójta Gminy Góra św. Małgorzaty z dnia 19.07.2016r.

2016-07-19 12:01:27