Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera krajowego

2016-07-08 11:40:22
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GÓRA ŚW. MAŁGORZATY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZA ROK 2015

2016-04-29 14:01:34
Informacja/Wniosek

2016-04-13 12:31:49
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wynajęcie terenów w dniu 13.07.2016r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wynajęcie terenów w dniu 13 lipca 2016r.

2016-04-01 12:48:00
Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera Krajowego z dnia 23.03.2016r.

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera Krajowego w celu wspólnej realizacji projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna

2016-03-23 12:43:47
Ogłoszenie Wójta Gminy Góra św. Małgorzaty z dnia 03.02.2016r. w sprawie otwartego konkursu ofert

2016-03-02 14:25:39
Ogłoszenie Wójta Gminy Góra św. Małgorzaty z dnia 07.01.2016 r. w sprawie otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie Wójta Gminy Góra św. Małgorzaty z dnia 07.01.2015 r. i informacja o naborze kandydatów do prac w Komisji Konkursowej opiniującej ofert złożone w otwartym konkursie.

2016-02-03 13:32:49
Informacja Wójta Gminy Góra św. Małgorzaty z dnia 08.01.2016 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości

2016-01-08 13:50:30
Ogłoszenie o konsultacjach.

2015-10-30 15:13:16
      dla wartości nie przekraczającej wyrażonej w złoty...

2015-07-28 12:08:57