Oświadczenia majątkowe 

 

 

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok

Skarbnik Gminy - Teresa Kaźmierczak

Sekretarz Gminy - Michał Czekalski

Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy :

Barbara Kaźmierczak - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Górze Św. Małgorzaty   

Barbara Kowalska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sługach     

Janina Wejt - Świątkiewicz - Dyrektor Gimnazjum w Nowym Gaju

Mirosława Chylińska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   

Stanisław Wiciński - Pełnomocnik Wójta ds. Oświaty    

Wanda Czekalska - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Św. Małgorzaty

Radni Gminy:

* Wojciech Augustyniak

* Bogdan Góra

* Dominik Bartczak

* Tadeusz Grzelak

* Marek Błaszczyk

* Mirosław Białkowski

* Przemysław Jerzmanowski

* Michał Kusztelak

* Elżbieta Kamińska

* Leszek Kaźmierczak

* Zdzisław Koszański

* Jan Kornat

* Zbigniew Pałczyński

* Eugeniusz Szewczyk

 

 

 


Liczba odwiedzin : 3397
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Osoba wprowadzająca informację : Agata Dudkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Agata Dudkiewicz
Czas wytworzenia: 2003-07-10 14:11:49
Czas publikacji: 2003-07-10 14:11:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak