Uchwały 

 

 


Uchwała Nr 69/XI/2003
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 5.12.2003 r

W sprawie:ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok dla Gminy Góra Św. Małgorzaty.

Uchwała Nr 69/XI/2003

Osoba odpowiedzialna za treść uchwały : Pani Beata Kornat

****************************

Uchwała Nr 70/XI/2003
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 5.12.2003 r

W sprawie :  ustalenia ceny skupu zboża przyjmowanego jako podstawa  ustalenia podatku rolnego na obszarze  Gminy Góra Św. Małgorzaty na 2004 rok.

Uchwała Nr 70/XI/2003

Osoba odpowiedzialna za treść  uchwały: Pani Beata Kornat

****************************

Uchwała Nr 71/XI/2003
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 5.12.2003 r

W sprawie :  ustalenia wysokości podatku od posiadania psów , zwolnień , terminu płatności oraz sposobu jego poboru w 2004 roku dla Gminy Góra Św. Małgorzaty

Uchwała Nr71/XI/2003

Osoba odpowiedzialna za treść uchwały : Pani Beata Kornat

****************************

Uchwała Nr 72/XI/2003
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 5.12.2003 r

W sprawie  ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2004.

Uchwała Nr 72/XI/2003

Załącznik Nr 1 do 72

Załącznik Nr 2 do72

Załącznik Nr 3 do 72

Załącznik Nr 4 do 72

Załącznik Nr 5 do 72

Załącznik Nr 6 do 72

Załącznik Nr 7 do 72

Osoba odpowiedzialna za treść  uchwały : Pani Beata Kornat

****************************

Uchwała Nr 73/XI/2003
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 5 .12.2003 roku

W sprawie  ustalenia  wysokości stawek opłaty targowej na 2004 rok

Uchwała Nr 73/XI/2003

Osoba odpowiedzialna za treść uchwały : Pani Beata Kornat


****************************

Uchwała Nr 77/XII/2003
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty  z dnia 20.12.2003 r

W sprawie : dokonania zmian w  Uchwale Nr 33/IV/2003 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 7.03.2003 r w sprawie określenia inkasentów i  wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego , podatku od nieruchomości , podatku leśnego od osób fizycznych i podatku od posiadania psów.

 Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Barbara Czarnecka

****************************

Uchwała Nr 40/VI/2003
Rady Gminy w Górze Św. Małgorzaty z dnia 28.04.2003 r

W sprawie  utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Karsznicach

Uchwała Nr 40/VI/2003

****************************

Uchwała Nr 29/IV/2003
Rady Gminy w Górze Św. Małgorzaty z dnia 7.03.2003 r

w sprawie  szczegółowych zasad i trybu  umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności  pieniężnych oraz udzielania  innych ulg w spłacaniu tych należności , atakże organów do tego uprawnionych, do których nie stosuje sięprzepisów ustawy - Ordynacja  podatkowa.

Uchwała Nr 29/IV/2003

****************************

Uchwała Nr 33/IV/2003
Rady Gminy w Górze Św. Małgorzaty z dnia 7.03.2003 r

W sprawie  określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego , podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób  fizycznych i podatku od posiadania psów

Uchwała Nr 33/IV/2003

****************************

Uchwała Nr 41//VI/2003
Rady Gminy w Górze Św. Małgorzaty z dnia 28.04.003 r

W sprawie  zasad usytuowania miejsc i liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Góra Św. Małgorzaty

Uchwała Nr 41/VI/2003

****************************

Uchwała Nr 44/VI/2003
Rady Gminyw Górze Św. Małgorzaty z dnia 28.04.2003 r

W sprawie  ustalenia zasad wynajmowania  lokali wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Góra Św. Małgorzaty

Uchwała Nr 44/VI/2003

****************************

Uchwała Nr 45/VI/2003
Rady Gminy w górze Św. Małgorzaty z dnia 28.04.2003r

W sprawie  zasad polityki czynszowej

Uchwała Nr 45/VI/2003

****************************

Uchwała Nr 30/IV/2003
Rady Gminy w Górze Św. Małgorzaty z dnia 7.03.2003r

W sprawie  ustalenia zwolnień w podatku rolnym  dla Gminy Góra Św. Małgorzaty  na 2003 r

****************************

Uchwała Nr 31/IV/2003
Rady Gminy w Górze Św. Małgorzaty z dnia 7.03. 2003 r

W sprawie  uchwalenia Gminnego  Programu Gospodarowania  Mieszkaniowym  Zasobem Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2003-2007

Uchwała Nr 31/IV/2003

****************************

Uchwała  Nr 49/VII/2003
Rady Gminy w Górze Św. Małgorzaty
z dnia  30 czerwca 2003 roku

W sprawie  zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Góra Św. Małgorzaty

****************************

Uchwała Nr 54/VIII/2003
Rady Gminy w Górze Św. Małgorzaty z dnia 12.09.2003 r  

W sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr 31/IV/2003 w sprawie  uchwalenia Gminnego  Programu  Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2003 - 2007

Uchwała Nr 54/VIII/2003

****************************

Uchwała Nr 55/VIII/2003
Rady Gminy w Górze Św. Małgorzaty  z dnia 12.09.2003 r

W sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych  w budynkach stanowiących  własność Gminy Góra Św. Małgorzaty

 Uchwała Nr 55 /VIII/2003

****************************

Uchwała Nr 57/VIII/2003
Rady Gminy w Górze Św. Małgorzaty z dnia 12.09.2003 r

W sprawie : przeprowadzenia konsultacji społecznej w przedmiocie wyrażenia  opinii co do zmiany nazwy  miejscowości  Żydów - przysiółek na Gaj - wieś.

Uchwała Nr 57 /VIII/2003

****************************

Uchwała Nr 62/IX/2003
Rady Gminyw Górze Św. Małgorzaty z dnia 31.10.2003 r

W sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami  Gminy Góra Św. Małgorzaty

Uchwała Nr 62/IX /2003

****************************

    


Liczba odwiedzin : 1178
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Osoba wprowadzająca informację : Agata Dudkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Agata Dudkiewicz
Czas wytworzenia: 2004-05-12 15:36:33
Czas publikacji: 2004-05-12 15:36:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak