Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
                                                                      ...

2014-06-06 21:01:14
      dla wartości nie przekraczającej wyrażonej w złoty...

2015-07-28 12:08:57
   Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty    działając na podstawie art. 13...

2015-01-30 23:45:31
    Wojta Gminy Góra Św. Małgorzaty   w sprawie przyz...

2015-05-19 11:11:52
  Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GÓRA ŚW. MAŁGOR...

2015-04-30 11:53:23
  Wójt Gminy Góra św. Małgorzaty ogłasza otwarty nabór kandydatów na...

2015-06-19 11:12:01
  Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Renata...

2014-12-19 14:47:00
Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Góra Św. Małgorzaty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

2018-10-30 13:39:41
  Informacja dla osób niesłyszących Od 1 kwietnia 2012 r. obowiązuje...

2012-04-12 13:45:00
z realizacji Programu współpracy Gminy Góra Św. Małgorzat...

2014-04-30 13:36:36