Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-06-20 14:47:38 2017 rok / Oświadczenia majątkowe za 2017 r. - Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy. Dorota Kustosik Edycja artykułu
2018-06-20 11:55:05 2017 rok / Oświadczenia majątkowe za 2017 r. - Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy. Dorota Kustosik Publikacja artykułu
2018-06-20 11:51:49 2017 rok / Oświadczenia majątkowe za 2017 r. - Radni Rady Gminy Góra Świętej Małgorzaty. Dorota Kustosik Edycja artykułu
2018-06-20 11:49:50 2017 rok / Oświadczenia majątkowe za 2017 r. - Radni Rady Gminy Góra Świętej Małgorzaty. Dorota Kustosik Publikacja artykułu
2018-06-20 11:42:45 2017 rok / Oświadzczenia majątkowe za 2017 rok. Dorota Kustosik Publikacja artykułu
2018-06-14 11:55:57 Rok 2018 / Obwieszczenie Wójta Gminy Góra Świętej Małgorzaty z dnia 14.06.2018 r. Dorota Kustosik Publikacja artykułu
2018-06-14 09:44:31 Przetargi / Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - etap Marynki i etap Nowy Gaj wraz z budową sieci wodociągowej w m. Góra Świętej Małgorzaty - sprawa nr : GL.271.4.2018 Barbara Czarnecka Edycja artykułu